Reporter

  • Internship
  • Bangkok

Website Marketeer

Marketeer รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง “Reporter”


คุณสมบัติ

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับมหาวิทยาลัย
  2. สามารถฝึกงานได้ 3-4 วันต่อสัปดาห์
  3. มีความกระตือรือร้นและสนใจในข่าวสารบ้านเมือง
  4. สามารถเดินทางไปทำข่าวในสถานที่ต่างๆ
  5. มีอุปกรณ์สื่อสาร และ Tablet หรือ Notebook

หน้าที่

  1. ฝึกงานในการทำข่าวร่วมกับนักข่าวอาชีพ
  2. เดินทางไปในงานข่าวต่างๆ ทุกวัน
  3. บริษัทมีเบี้ยเลี้ยงให้ทุกวันที่ฝึกงาน

สนใจส่ง Resume มาที่ editor@marketeeronline.co

To apply for this job email your details to editor@marketeeronline.co