ร้านอาหารญี่ปุ่น ยิ่งเสิร์ฟยิ่งเติบโต

ตลาดร้านอาหารญี่ปุ่น 2562 วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุด ทำไมร้านอาหารญี่ปุ่นถึงเติบโตสวนเศรษฐกิจ ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น Top10 ของประเทศที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดของโลก จากการสำรวจขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือเจโทร พบว่า ในปีที่ผ่านมา ทั่วโลก (ยกเว้นญี่ปุ่น) มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากถึง 1.18 แสนร้าย โดยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากที่สุด ด้วยจำนวนมากกว่า 4 หมื่นร้าน อเมริกา 2.5 หมื่นร้าน ฝรั่งเศส 3,000-4,000 ร้าน ส่วนในประเทศไทย ปีที่ผ่านมามีร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งสิ้น 3,004 ร้าน ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดในอาเซียน ส่วนปีนี้เจโทรได้สำรวจพบว่า ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3,637 ร้าน เติบโตมากถึง 21% จำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยในปีนี้แบ่งเป็นร้านในกรุงเทพฯ 1, 993 ร้าน เพิ่มจาก 1, 718 ร้านในปี 2561 และร้านในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นจากเดิมปี 2561 ที่มีจำนวน 1, 286 ร้านเป็น 1, 644 ร้าน … Continue reading ร้านอาหารญี่ปุ่น ยิ่งเสิร์ฟยิ่งเติบโต