ศัพท์ย่อการตลาด

เคยไหมเวลาอ่านชาร์ตการตลาดแล้วแอบไม่เข้าใจว่าอักษรย่อภาษาอังกฤษที่อยู่ตรงหน้าหมายถึงอะไร Marketeer มีคำตอบ YoY (Year on Year) เป็นการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสแรกของปี 2560 กับปี 2561, การเปรียบเทียบรายได้ทั้งปีระหว่างปี 2560 และ 2561 QoQ (Quarter on Quarter) เป็นการเปรียบระหว่างไตรมาสกับไตรมาสที่ผ่านมา เช่น เปรียบเทียบรายได้ระหว่างไตรมาส 3 ปี 2561 กับไตรมาส 2 ปี 2561 MoM (Month on Month) เป็นการเปรียบระหว่างเดือนที่ผ่านมา เช่น เปรียบเทียบยอดจำหน่ายระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 กับเดือนกรกฎาคม 2561 Diff ย่อมาจาก Difference เป็นค่าผลต่างระหว่างสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ เช่น ปี 2561 มีรายได้ 1,123 ล้านบาท ปี 2560 มีรายได้ … Continue reading ศัพท์ย่อการตลาด