เคยไหมเวลาอ่านชาร์ตการตลาดแล้วแอบไม่เข้าใจว่าอักษรย่อภาษาอังกฤษที่อยู่ตรงหน้าหมายถึงอะไร

Marketeer มีคำตอบ

YoY (Year on Year) เป็นการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสแรกของปี 2560 กับปี 2561, การเปรียบเทียบรายได้ทั้งปีระหว่างปี 2560 และ 2561

QoQ (Quarter on Quarter) เป็นการเปรียบระหว่างไตรมาสกับไตรมาสที่ผ่านมา เช่น เปรียบเทียบรายได้ระหว่างไตรมาส 3 ปี 2561 กับไตรมาส 2 ปี 2561

MoM (Month on Month) เป็นการเปรียบระหว่างเดือนที่ผ่านมา เช่น เปรียบเทียบยอดจำหน่ายระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 กับเดือนกรกฎาคม 2561

Diff ย่อมาจาก Difference เป็นค่าผลต่างระหว่างสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ เช่น ปี 2561 มีรายได้ 1,123 ล้านบาท ปี 2560 มีรายได้ 1,336 ล้านบาท มี Diff เพิ่มขึ้น 213 ล้านบาท หรือ 19%

YTD (Year To Date) นับจากต้นปีมาถึงช่วงเวลาปัจจุบัน เช่น YTD Jul = Year to date July นับจากต้นปีมาถึงเดือนกรกฎาคม

และสุดท้าย Marketeer ขอ FYI = For Your Information เพียงเท่านี้


อ่านคอนเทนต์การตลาด อ่าน MarketeerOnline.co

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online