กองทรัสต์ WHAIR – กองทรัสต์ผลตอบแทนดี ลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปของ WHA Group ในเขต EEC เปิดจองซื้อสำหรับผู้ถือหน่วยเดิมในวันที่ 2 และ 6-9 ธันวาคม และ สำหรับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 14-16 ธันวาคมนี้

No.1 Brand: ‘ทรูออนไลน์เหนือกว่าด้วยการยกระดับไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตบ้านสู่โซลูชั่น ‘บ้านอัจฉริยะ’ สำหรับการใช้ชีวิตของคนไทยทั้งการบริการ 24 ชม. ความบันเทิงพรีเมียมและ IOT สมาร์ทโฮมที่ใคร ๆ ก็ต้องตาม