กรมสรรพากร ขยายเวลายื่นภาษี ภ.ง.ด. 90-91 ของปีภาษี 2563 จาก31 มีนาคม 2564 เป็น 30 มิถุนายน 2564 โดยการขยายเวลายื่นภาษีเฉพาะยื่นผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

นอกจากนี้กรมสรรพากร ขยายเวลายื่นแบบภาษีอื่นๆ ผ่านออนไลน์ ได้แก่
-ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1-3 และ ภ.ง.ด.53 ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบนับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และ ภ.พ.36 ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบนับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564

ขยายเวลายื่นภาษีอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน