เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017 เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการประกันสุขภาพของโรงพยาบาลคู่สัญญา 295 แห่ง โดยรางวัลสูงสุดThe Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นปีที่ 3 แล้วที่ได้จัดงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards ซึ่งโครงการนี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง เมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาลคู่สัญญา 295 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการประกันสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น”

ปัจจุบันตามการสำรวจพบว่าคนไทยมากกว่า 50% ของจำนวนประชากรทั้งหมดไม่สนใจที่จะรักษาสุขภาพออกกำลังกายน้อย, มีการดูแลสุขภาพต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสากล, มีการค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพผ่านGoogle และSocial Media และเชื่อข้อมูลเหล่านี้มากกว่าแพทย์ในจำนวนที่สูงมาก และคำค้นหาหาด้านสุขภาพใน Google ที่มากที่สุดคือ การลดน้ำหนักและควบคุมอาหาร

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ 1.ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ 2.ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล

โดย รางวัลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017” ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกัน ในด้านคุณภาพและบริการสูงที่สุด

ขณะเดียวกันรางวัลนี้จะเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่ได้รับ อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัล และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้พนักงานรวมถึงองค์กรได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในงานยังมีการมอบรางวัลย่อยอีก 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า, รางวัลด้านริเริ่มเปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่, รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์,รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร  และรางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer