ACER แบรนด์ไอทีระดับโลก เร่งปรับแผนธุรกิจ Transform ตัวเอง ตั้งกลุ่ม ESG เจาะลูกค้าองค์กรการศึกษา

5G-AI-Machine Learning-Cloud-Blockchain ฯลฯ ล้วนเป็น ‘ศัพท์’ ไอทีที่แบรนด์ไอทีต้องพูดถึง

เพราะเมื่อ ‘เทคโนโลยี’ ล้อไปกับความต้องการใช้งานของผู้บริโภคและองค์กร ทำให้แบรนด์ต้องปรับกลยุทธ์ตัวเองเพื่อขยายตลาดและเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจ

ACER แบรนด์ระดับโลกจึงต้องใช้กลยุทธ์ Dual Transformation ในการนำเสนอ ‘โซลูชั่น’ โดยใช้จุดแข็งทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ know-how เพื่อทำให้เกิดธุรกิจใหม่

ปัจจุบันธุรกิจ ACER ในประเทศไทยแบ่งสัดส่วนรายได้คือ 70% เป็นธุรกิจคอนซูเมอร์ (Consumer) และอีก 30% เป็นลูกค้าองค์กร (Enterprise)

แต่การแข่งขันในตลาดคอนซูเมอร์คือ Red Ocean ที่มีผู้เล่นมากมาย ซึ่งปัจจุบัน ACER มี 3 แบรนด์ที่ร่วมแข่งขันในตลาดนี้ ได้แก่ แบรนด์ Acer เจาะกลุ่มแมส, Predator เจาะเกมเมอร์ และ ConceptD เจาะกลุ่มครีเอเตอร์ และข้อมูลในเดือนธันวาคม 62 ระบุว่า เอเซอร์ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 30% เป็นอันดับ 1 ของตลาด

ขณะที่อีกธุรกิจคือ B2B หรือที่ Acer ให้แนวทางว่าเป็นธุรกิจร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะภาคการศึกษา ยังถือเป็น Blue Ocean ที่ยังไม่มีการแข่งขันมากนัก โดยสิ่งที่เอเซอร์ทำคือป้อน supply สินค้าฮาร์ดแวร์ให้กับสถาบันการศึกษา รวมถึงซอฟต์แวร์และโซลูชั่นต่างๆ

แต่นับจากปี 2020 จนถึง 10 ปีถัดจากนี้คือปี 2030 เอเซอร์มองว่าแผนธุรกิจของตัวเองกำลังจะเปลี่ยนไปโดยให้น้ำหนักกับธุรกิจ Enterprise มากขึ้น

จากสัดส่วนรายได้ระหว่างคอนซูเมอร์:องค์กร ที่ 70:30 จะกลายเป็น 50:50 

เพราะเป้าหมายของเอเซอร์คือการเป็น Education’s IT Vendor

นิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า เอเซอร์ได้ตั้งองค์กรชื่อ ESG (Enterprise Solution Group) โดยรวบรวมบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือสตาร์ทอัพในเครือเข้าด้วยกัน เช่น GTI ALTOS AOPEN ITS SERTEC360 Weblink เป็นต้น

“ผมยังไม่เห็นคู่แข่งเจ้าไหนที่เน้นตัวเองว่ามีโซลูชั่นด้านนี้” นิธิพัทธ์กล่าว

และนี่คือธุรกิจ 3 ขาที่เอเซอร์จะเข้าไปเจาะตลาด Enterprise อย่างเอาจริงเอาจัง

(1) Qualified Education Services บริการด้านการศึกษา เป็นการสร้างบุคลากรตามความต้องการของอุตสาหกรรมผ่านโมเดล STEAM Education การเรียนรู้โดยผสมศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันคือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ/การทำให้เป็น Adaptive Classroom ห้องเรียนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ตลอดจนการใช้ AI เข้ามาช่วยสอน

(2) Smart Campus แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ Better Living โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องความปลอดภัยทั้งจากบุคคลภายนอกและข้อมูลส่วนตัว/Innovative University/Green Environment ใช้เทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงาน

(3) Cultural And Social Driven คือการเก็บ data เพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาและงานวิจัย

โดยลูกค้าเป็นภาคการศึกษาที่เอเซอร์ทำตลาดฮาร์ดแวร์มาก่อนแล้ว และมีแผนจะขยายไปยังสถาบันการศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการโซลูชั่นแบบใด

ขณะเดียวกัน ‘สถานศึกษา’ ในปัจจุบันก็ต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาด ท่ามกลางสถานศึกษาที่มีต้องแข่งกับสถานศึกษาด้วยกันเองในการพัฒนา ‘หลักสูตร’ ให้ดึงคนเรียนมาให้ได้มากที่สุด

ดังนั้น การที่ ACER หาน่านน้ำใหม่ๆ กับตลาดที่มีดีมานด์ จะช่วยให้บริษัทเติบโตได้ไม่มากก็น้อยติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online