ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถอนหุ้น ทีทีดับบลิว และ เถ้าแก่น้อย ออกจากองค์ประกอบดัชนี SET50 และ SET100 ไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง หลัง OR เข้าตลาดฯ

โดยที่ผ่านมา ทีทีดับบลิว ติดอยู่ในดัชนี SET50 และเถ้าแก่น้อย อยู่ในดัชนี SET100

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องการนำหุ้น OR ซึ่งเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่เข้ามาคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

หลังจากที่หุ้น OR เข้าซื้อขายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการเข้าตลาด

หุ้น OR

ซึ่งทบทวนรายชื่อหุ้นใน SET50 และ SET100 ใหม่ ถือเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นระหว่างรอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดหลักการว่าจะนำหุ้นใหม่เข้ามาคำนวณดัชนีหากหุ้นใหม่มีขนาดใหญ่

และคัดเลือกหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดน้อยที่สุดออกจากกลุ่มคำนวณดัชนี ไปไว้ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง

โดย SET50 และ SET100 เป็นดัชนีการคำนวณหุ้น เพื่อหาดัชนีหุ้นที่ดีที่สุดที่มีมูลค่าตลาดและสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 50 และ 100 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การที่หุ้นติด SET50 และ SET100 จะมีผลที่ดีกับบริษัท เนื่องจากในมุมมองของนักลงทุนมองว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องดี และอาจจะทำให้เกิดการเข้าซื้อจนราคาหุ้นขยับขึ้น

ตามปกติการคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 จะคำนวณทุก 6 เดือนในรอบเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี

ยกเว้นในกรณีที่มีหุ้นที่เข้ามาซื้อขายครั้งแรกในตลาดฯ มีขนาดหุ้นที่ใหญ่ อย่างหุ้น OR จะถูกนำมาเข้าคำนวณดัชนีตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นระหว่างรอบ เป็นต้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer