ศบค. ประกาศคลายล็อกดาวน์ร้านอาหารใน 4 จังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ให้สามารถนั่งรับประทานในร้านได้ปกติ จนถึง 5 ทุ่ม ยกเว้นร้านอาหารห้องแอร์ ที่สามารถรับลูกค้านั่งรับประทานในร้านได้เพียง 50% เท่านั้น

นอกจากนี้ ศบค. ยังประกาศให้สนามกีฬากลางแจ้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดีสามารถเปิดได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม และแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม ส่วนสนามกีฬาในห้องแอร์หรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกยังคงต้องปิดไปก่อน

และสำหรับการรวมกลุ่มกิจกรรมสามารถรวมกลุ่มกิจกรรมได้ แต่มีผู้ร่วมได้ไม่เกิน 50 คน

ส่วนสถานศึกษายังคงงดใช้อาคารเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมที่รวมคนเป็นจำนวนมาก

และสถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ ยังคงต้องปิดต่อไปติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online