นายประจักษ์  ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ และ นายจตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2564 ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 385.51 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่23 พฤษภาคม 2565อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน