เป็นเรื่องน่าแปลกใจว่า ในช่วงปี 2556 – 2557 มีแบรนด์ใหม่ๆ เกิดขึ้นในแวดวงการตลาดกว่า 20,000 แบรนด์ แต่คำถามที่ตามมาคือ สิ่งนี้เป็นเครื่องชี้วัดดัชนีการเติบโตธุรกิจในภาพรวมที่เกิดจาก การสร้างแบรนด์ และบริหารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเป็นเพียงแค่มายาทางธุรกิจเท่านั้น ? ถึงแม้ว่าจำนวนแบรนด์เกิดใหม่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ผลที่ตามมา คือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มองเห็นการพัฒนาตื่นตัวของแบรนด์ต่างๆ ลดลง แบรนด์ที่เคยเป็นผู้นำ เริ่มเดินบนเส้นทางความสำเร็จเดิมๆ นับเป็นกับดักที่ทำให้แบรนด์เดินวนอยู่กับที่ ในขณะที่แบรนด์ใหม่ๆ ก็เข้ามาเดินตามจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ทำให้แบรนด์มีความหลากหลายแต่ไร้ซึ่งความแปลกใหม่ ซึ่งกลายเป็นสภาวะ ‘การตลาดในห้วงสมุทรของความจำเจ (The Sea of Sameness Marketing)’ ที่การแสวงหาความแตกต่างเป็นเพียงแค่สิ่งที่นักการตลาดพยายามพูดออกไป แต่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภครับรู้ได้อย่างแท้จริง

Y&R Thailand สำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ต่างๆ จากทั้งในและต่างประเทศ กว่า 1,200 แบรนด์ ครอบคลุม 133 หมวดหมู่สินค้าและบริการ พบ 5 แนวทางความคิด การสร้างแบรนด์ ดังต่อไปนี้

  1. ไม่ลดละพลังผลักดันตัวเอง (Never be complacent, avoid being the victim of your own achievement)

เหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้แบรนด์ส่วนใหญ่ในไทยถูกมองว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแบรนด์ขาดความน่าตื่นเต้นในการสื่อสารรวมถึงขาดการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ หลายแบรนด์ยึดติดกับรูปแบบการสื่อสารและการตลาดแบบเดิมๆ ลอกเลียนรูปแบบความสำเร็จในอดีต ทำให้แบรนด์ถูกมองว่าขาดการพัฒนาตัวเอง (จากค่าคะแนนชี้วัดด้านการเป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาไม่หยุดนิ่งจากปี 2554 สู่ปี 2557 ด้วยอัตราที่ลดลงจาก 46% เป็น 36%) ดังนั้น การที่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งจะทะยานตัวเองออกจากเวิ้งของธรรมเนียมนิยมได้นั้น ปัจจัยที่สำคัญคือ ความกล้าคิด กล้าพัฒนาสิ่งใหม่ ไม่นิ่งนอนใจกับความสำเร็จเดิมๆ เพื่อเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของแบรนด์ ซึ่งช่วยจุดพลังให้แบรนด์กลับมามีความแตกต่างที่ท้าทายได้อีกครั้ง

  1. สร้าง “สไตล์” ฉีกความจำเจ (‘Design/Style’ is a new language)

สำหรับแบรนด์ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ตลาดนั้น หนึ่งในกลเม็ดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การมีแบรนด์ที่แข็งแรงคือ การทำให้แบรนด์มีเสน่ห์ดึงดูดใจ โดยต้องเริ่มจากการสร้างพลังความแตกต่างให้แบรนด์เป็นอันดับแรก จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับแบรนด์ในความรู้สึกผู้บริโภคของ Y&R BAV® ในปีล่าสุดพบว่า
แบรนด์ต้องรู้จักวางตัวเองให้ ‘เก๋’ พอที่จะจับสายตาของสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกาะกระแสสังคมนิยมหรือการสร้างกระแสนิยมใหม่ๆ ให้สาวกเดินตาม เพื่อให้แบรนด์ฉีกตัวเองออกจากแบรนด์นับหมื่น ด้วยสไตล์ที่ไม่ซ้ำใคร

  1. มีดีที่แก่น ไม่ใช่แค่เปลือก (Balance ‘substance’ in brand thinking equation)

รูปลักษณ์ภายนอกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบรนด์น่ามอง แต่การที่แบรนด์จะเติบโตขึ้นมาสู่การเป็นผู้นำตลาดในระยะยาวได้นั้น ยังต้องอาศัยการสร้าง
จุดต่างที่มาจากแก่นแท้ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือวิธีการทำการตลาดที่แตกต่างอย่างจับต้องได้ มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับนวัตกรรม ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีแบรนด์ทางเลือกในใจนับร้อยแบรนด์ แต่ละแบรนด์มีวิธีการดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าหาหลากหลายกลวิธี แต่สุดท้ายแล้วการที่ผู้บริโภคจะเลือกหยุดอยู่กับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งได้นั้น ก็เพราะผ่านการพิจารณามาแล้วว่า แบรนด์นั้นให้สรรสาระที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไม่มีข้อสงสัย และการทำ CSR ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการสะท้อนแก่นความคิดของแบรนด์ออกไปสู่สาธารณชน ผลวิจัยของ BAV® รอบล่าสุดชี้ให้เห็นว่า การทำ CSR มีส่วนช่วยผลักดันให้แบรนด์มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะด้านการเป็นแบรนด์ที่กล้าคิด กล้าทำ การสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำ ที่จะช่วยเสริมแก่นแท้ของแบรนด์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น

  1. คุณภาพคือแรงดึงดูดพื้นฐานที่มองข้ามไม่ได้ (Never compromise ‘quality’ over ‘story’)

จากผลสำรวจของ BAV® รอบล่าสุดพบว่า คนไทยจะเริ่มมองว่าแบรนด์นอกและแบรนด์ไทยมีคุณลักษณะหลายประการที่คล้ายคลึงกัน โดย
แบรนด์นอก เริ่มเป็นที่คุ้นเคยและมีการปรับตัวให้เข้าถึงคนไทยง่ายขึ้น (แบรนด์นอกในปี 2557 มีความเข้าถึงง่ายมากขึ้นจาก 72% เป็น 82% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550) ในขณะที่แบรนด์ไทยก็ปรับตัวให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น (จาก 68% เป็น 74% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550) แต่จุดที่แตกต่างของแบรนด์ไทยเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์นอก อยู่ที่คุณลักษณะด้าน “ความเป็นกันเองและใจดี” ซึ่งนับเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของแบรนด์ไทยที่เป็นพลังต่อรองแข่งขันกับ
แบรนด์นอกได้ คุณลักษณะด้านอารมณ์นี้จะสามารถนำมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การทำการตลาดให้เข้าถึงคนไทยได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม แบรนด์ไทยยังคงต้องพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณภาพควบคู่กันไป เพื่อให้เป็นแบรนด์ที่โดนใจคนไทยในระยะยาว

  1. กล้าสวนทางอย่างสร้างสรรค์ (Embrace Brand Tensity)

แบรนด์ที่แข็งแรงไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแบรนด์ที่นำเสนอแต่ความสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียว แต่บางครั้งการเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจในสายตาผู้บริโภค อาจเกิดจากการที่แบรนด์มีคุณลักษณะขั้วตรงข้าม หรือกล่าวได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่ทำให้แบรนด์มีมุมมองฉีกกฎออกไปจากธรรมเนียมปฏิบัติ คุณลักษณะเหล่านี้อาจเรียกว่า “การใส่ตัวตนความเป็นมนุษย์” หรือ “ความจริงใจ” ลงไปในแบรนด์ เพื่อให้แบรนด์มีมิติที่น่าค้นหามากยิ่งขึ้น จากผลวิจัยของ Y&R ทั่วโลก ทำให้เห็นแนวโน้มของแบรนด์ที่มีความขัดแย้งในตัวเองว่า แบรนด์เหล่านี้สามารถสร้างพลังความโดดเด่นให้ตัวเองสูงกว่าแบรนด์อื่นๆ ที่ยืนอยู่แค่ในกรอบของความสมบูรณ์แบบ ยกตัวอย่างเช่น กางเกงยีนส์ Diesel หนึ่งในแบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่สร้างสรรค์ความเท่มีสไตล์ให้กับผู้สวมใส่แต่สอดแทรกความเป็นกบฎลงไปเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้คนเข้ามาค้นหา หรือแม้แต่สายการบินอย่าง Virgin Atlantic ที่มอบคุณภาพของการบริการให้กับทุกเที่ยวบินแต่นำเสนอผ่านภาพลักษณ์ความ
เซ็กซี่ให้แบรนด์เย้ายวนใจกว่าแบรนด์อื่นๆ ในตลาด

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer