หากมองเห็นทางชัดเจน ระยะห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้จะไม่ไกลเกินเอื้อมคว้า และยังช่วยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ ทว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวต่อทั้งภาคธุรกิจ และสังคมโดยรวม ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนด้วย นี่คือประเด็นหลักที่ศาสตราจารย์ ดร. Ian Fenwick ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนใหม่ เห็นว่ามีความสำคัญและต้องผลักดันอย่างต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์ชาวแคนาดามากประสบการณ์ยังมั่นใจด้วยว่า ไม่ว่าโลกจะหมุนไปเร็วแค่ไหน หรือเปลี่ยนแกนหมุนไปในทิศทางใด สถาบันในความดูแลก็พร้อมชี้ทางให้เห็นล่วงหน้าก่อนเสมอ และสร้างบัณฑิตวิสัยทัศน์กว้างไกล เหมือนที่ทำสำเร็จมาตลอดเกือบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 

จากกูรู Digital Marketing สู่หัวเรือใหญ่สถาบันชั้นนำของไทย

ศศินทร์คือชื่อลำดับต้นๆ ในแวดวงการศึกษาของไทย ที่โดดเด่นเรื่องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มาโดยตลอด พร้อมกันนี้ยังเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศ และเพียงไม่กี่แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองจาก AACSB และ EQUIS 

Ian Fenwick 3

ศาสตราจารย์ ดร. Ian Fenwick ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในฐานะกูรูด้าน Digital Marketing จดจำความสำเร็จดังกล่าวที่เกิดขึ้นท่ามกลางพัฒนาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะร่วมงานกับศศินทร์มานาน เริ่มจากการเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยน สู่ตำแหน่งอาจารย์ประจำวิชาการบริหารตลาดในปี 2544 จนล่าสุดขึ้นเป็นผู้อำนวยการเมื่อ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา 

“ปัจจุบันนักศึกษาของศศินทร์ โดยเฉพาะชาวไทยมีความรู้ความสามารถ แสดงความมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และกล้าถามมากขึ้น ในระดับใกล้เคียงกับนักศึกษาในอเมริกาเหนือหรือยุโรปแล้ว เช่นเดียวกันทักษะด้านภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมาก แต่ก็ไม่ทิ้งเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมของชาวไทย ในเรื่องความเคารพอาจารย์”

“ศศินทร์เป็นสถาบันที่ปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบไม่เคยเป็นมาก่อน เช่น ตำแหน่งงานใหม่ที่มาพร้อมทักษะใหม่ๆ และการพึ่งพา Online Platform จึงมีการเพิ่มทางเลือก ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและให้ความรู้ด้านธุรกิจผ่าน Online เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน”

Ian Fenwick 4

“ส่วนการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ (Action Learning) การทัศนศึกษา (Field Trip) แบบลงพื้นที่จริง ซึ่งเป็นจุดแข็งของสถาบันก็จะคงไว้ พร้อมเสริมด้วยวิชาที่อิงจากสถานการณ์จริงด้วย โดยเชื่อว่านี่คือแนวทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา” ดร. Ian Fenwick กล่าว 

 

จะยืนหนึ่งยุคนี้ต้องมี Sustainability in Entrepreneur Mindset

ศาสตราจารย์ ดร. Ian Fenwick ขยายความเรื่องความเปลี่ยนแปลงว่า ปัจจุบันช่วงอายุของผู้เรียนมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น กลุ่มอายุ 50-60 ปี ที่ยังต้องการทำธุรกิจ เนื่องจากคนมีอายุยืนยาวขึ้น และกลุ่มวัยทำงานโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงาน

และเตรียมพร้อมไว้เพื่อเปิดธุรกิจของตัวเอง แนวโน้มเหล่านี้ทำให้องค์ความรู้ด้านการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทวีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการ (Sustainability in Entrepreneur Mindset)

Ian Fenwick Nick ศาสตราจารย์ ดร. Ian Fenwick (ซ้าย) และ อาจารย์ นิกม์ พิศลยบุตร (ขวา) 

ด้านอาจารย์นิกม์ พิศลยบุตร รองผู้อำนวยการศศินทร์ กล่าวเสริมว่า ศศินทร์เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกๆ ของไทยและเอเชียที่ผลักดันแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จนนำมาสู่การบรรจุเข้าไปในหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันนี่คือสิ่งที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนเป็นลำดับแรกในปีแรก เพราะเชื่อว่าไม่เฉพาะภาคธุรกิจเท่านั้นที่จะอยู่ไม่ได้ แต่ทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมโลกก็แย่ลง หากการพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกมองข้ามไป

               

พัฒนา Smart Skill และขยายชื่อเสียงระดับนานาชาติ  

สำหรับโครงการในอนาคต ศาสตราจารย์ ดร. Ian Fenwick เผยว่าต้องการพัฒนา Smart Skill เช่นการเจรจาและการโน้มน้าวที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จทางธุรกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของนักศึกษาศศินทร์ให้มากยิ่งขึ้น ผ่าน Field Trip และ Action Learning ขณะเดียวกันก็จะผลักดันให้สถาบันเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ด้วยการเพิ่ม Online Course ให้มากกว่าเดิม และสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนอย่างบูรณาการเข้าไป  

Ian Fenwick 6

ส่วนแนวโน้มในแวดวงการศึกษาทั่วโลกต่อจากนี้  ดร. Ian Fenwick เชื่อว่า ทุกสถาบันต่างต้องปรับตัวเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่คนทำงานไม่ว่าสาขาในอาชีพไหน และมีอายุเท่าใดก็ต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆ  (Relearn & Retrain) อยู่เสมอ ซึ่งศศินทร์ก็เล็งเห็นและมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาหลักสูตรที่รองรับความต้องการของนักศึกษาได้อย่างแน่นอน 

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer