ATM ยังจำเป็นอีกหรือไม่ ? วิเคราะห์สถานการณ์ ATM ในวันที่ Mobile Banking มาแรง

ขอถามคุณหน่อยว่า คุณกด ATM ครั้งสุดท้ายเมื่อไร

และในแต่ละเดือน คุณกด ATM น้อยลงกว่าเดิมไหม

เพราะข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทยพบว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้คนไทยกดเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มเป็นจำนวนเงินเฉลี่ยต่อคนน้อยลงกว่าเดิม 3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561

การลดลงของจำนวนเงินเฉลี่ยที่ถอนผ่านตู้ ATMน้อยลง มีปัจจัยสำคัญมาจากผู้บริโภคที่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกดเงินสดจากตู้ ATMเพื่อมาชำระค่าสินค้า บริการ หรือจ่ายเงินให้กับเพื่อนในกรณีที่มีการหยิบยืมเงินหรือจ่ายค่าอาหารและอื่นๆ แทนกันก่อน เป็นการโอนให้กันผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Banking แทน เพราะมองว่ามีความสะดวกและรวดเร็วกว่า

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายผลักดันให้เกิดการใช้งานพร้อมเพย์ และการโอนเงินด้วย QR Code โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่างกัน

การประกาศใช้พร้อมเพย์ และ QR Code ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ลงเล่นในสงครามเดียวกัน คือการทำแคมเปญโปรโมชั่น เชิญชวนรูปแบบต่างๆ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าธนาคารของตัวเอง ให้ลองใช้บริการธนาคารดิจิทัลของตัวเอง จนเกิดเป็นความเคยชินและไม่หนีไปใช้ธนาคารอื่น

เพราะการมาของพร้อมเพย์ และ QR Code นี้ธนาคารได้เห็นถึงโอกาสในการให้บริการทางการเงินใหม่ๆ และเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคให้เลือกธนาคารของตนเป็นธนาคารหลักผ่านการใช้งานธนาคารในช่องทางออนไลน์ได้

และยังเป็นการลดต้นทุนในการลงทุนด้านตู้ ATMและสาขาธนาคาร

เพราะเมื่อลูกค้าใช้บริการธนาคารดิจิทัลมากขึ้นพวกเขาก็จะเดินทางมาใช้บริการที่ตู้ ATMและสาขาน้อยลง

ในปีที่ผ่านมาจึงเห็นธนาคารต่างระดมแคมเปญโปรโมชั่นดึงผู้ใช้ธนาคารดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking บนมือถือตลอดทั้งปี  และมีผลทำให้ปี 2561 ถือเป็นปีแรกที่เกิดปรากฏการณ์ลดลงของการถอนเงินสดโดยเฉลี่ยต่อคนผ่านตู้ ATMของธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง

จากเดิมที่การถอนเงินสดผ่านตู้ ATMมีการขยายตัวในการกดเงินสดผ่านตู้ ATMเฉลี่ยต่อคนมาตลอด แม้ในบางไตรมาสจะมีธุรกรรมถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มลดน้อยลงไปบ้างก็ตาม ซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

ปรากฏการณ์ลูกค้าธนาคารหนีไปทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น ไม่ได้กระทบเฉพาะตู้ATM เท่านั้น แต่ยังกระทบถึงการทำธุรกรรมผ่านสาขาธนาคารอีกด้วย เพราะข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทยพบว่าในไตรมาสแรกของปี 2562 ได้มีลูกค้าธนาคารทำธุรกรรมผ่านสาขาธนาคารลดลงถึง 15%

และธนาคารกสิกรไทยยังได้คาดการณ์ว่าในไตรมาสแรกปี 2563 ยอดการทำธุรกรรมผ่านสาขาธนาคารจะลดลงมากถึง 20% เลยทีเดียว

 

 

นอกจากนี้ การแข่งขันที่สูงในการเชิญชวนให้ลูกค้าธนาคารใช้บริการ Mobile Banking ของตัวเอง ทำให้ธนาคารมีการพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าธนาคารมองเห็นความสำคัญของ Mobile Banking ในฐานะแอปที่ต้องใช้ทุกวัน อย่างเช่นการเปิดบริการถอนเงินสดผ่านตู้ATM โดยไม่ต้องใช้บัตร ATMบริการนี้ธนาคารมีการโปรโมตอย่างจริงจังในปีที่ผ่านมา

ซึ่งบริการในรูปแบบนี้ทำให้ลูกค้าธนาคารบางรายมองว่าการถือ ATMหลายๆ ใบเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเพราะต้องเสียค่าบริการรายปีให้กับธนาคารในทุกๆ ปี ผู้ใช้บางคนจึงคิดที่จะยกเลิกบัตร ATMและหันมากดเงินสดผ่านตู้ ATMโดยไม่ต้องใช้บัตรแทน

โดยตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าไตรมาส 3 ของปี 2561 มีการลดลงของการถือครองบัตร ATMและบัตรเดบิต มากกว่า 2 ล้านใบ หลังจากที่ผ่านมาการถือครองบัตร ATMและบัตรเดบิต มีการเติบโตมาตลอด

 

                                              

แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าฉุกคิด ถึงแม้ว่า Mobile Banking จะมีการเติบโตที่สูง จากการที่ธนาคารพาณิชย์ต่างโหมทำตลาดและสร้าง Awareness ให้คนรู้จักและใช้บริการ จนเกิดการเติบโตด้านจำนวนและมูลค่ารวมในการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง แม้ในบางไตรมาสจะมีผู้ใช้ Mobile Banking ลดลงก็ตาม

เพราะเมื่อมองไปยังฝั่ง Internet Banking ที่ได้ข้อมูลมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย กลับพบว่า แม้จำนวนความถี่ของ Transaction ผ่าน Internet Banking น้อยกว่า Mobile Banking อยู่หลายเท่าตัว

แต่มูลค่าของ Transaction ทั้งหมดผ่าน Internet Banking มีมูลค่าที่สูงกว่าฝั่ง Mobile Banking มากกว่า 1.631 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคไทยยังคงเลือกที่จะใช้ Internet Banking ในการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าจำนวนสูงๆ อยู่ เนื่องจากการใช้ Internet Banking ส่วนใหญ่จะใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีแป้นพิมพ์ และหน้าจอที่ใหญ่ ทำให้สามารถตรวจทานจำนวนเงินที่จะโอนได้ดีกว่า

                                                                                            

 แต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ แม้ธนาคารดิจิทัลจะทำหน้าที่แทนสาขาธนาคารและตู้ ATMในบางเรื่องได้

แต่ในวันนี้สังคมไทยก็ยังเป็นสังคมเงินสดอยู่ดี เพราะมีความสะดวกสบายและมีสภาพคล่องในการใช้งานที่มากกว่า

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer