• เสียวหมี่ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องในทุกเซกเมนต์
  • รายได้รวมนอกประเทศคิดเป็นตัวเลขสูงกว่า 40% ของรายได้ทั้งหมด

เสียวหมี่เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก ของปี 2562 สูงเหนือความคาดหมาย เป็นผลมาจากแผนยุทธศาสตร์ การผลิตนวัตกรรมสมาร์ทโฟน ที่เชื่อมต่อกับ AIoT ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัทรวมเพิ่มขึ้นถึง 20.2% หรือราวๆ 9.571 หมื่นล้านหยวน

ขณะที่รายได้ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 38.6 พันล้านหยวน ซึ่งคิดเป็นตัวเลขสูงกว่า 40% ของรายได้รวม

ในขณะที่ไตรมาส 2 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 14.8% หรือประมาณ 1.95 พันล้านหยวน กำไรหลังการปรับปรุง (Non-IFRS Measure) อยู่ที่ประมาณ 3.64 พันล้านหยวน โดยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 71.7% เมื่อเทียบกับปีต่อปี

ครึ่งปีแรก ปี 2562
* รายได้รวมอยู่ที่  95,710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น  20.2% เมื่อเทียบปีต่อปี
* กำไรรวม  12,470 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น  25.3% เมื่อเทียบปีต่อปี
* กำไรสุทธิ  5,150 ล้านหยวน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
* รายได้รวมอยู่ที่  51,951 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น  14.8% เมื่อเทียบปีต่อปี
* กำไรรวม  7,260 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น  28.4% เมื่อเทียบปีต่อปี
* กำไรสุทธิ  1,960 ล้านหยวน

เหลย จวิน ผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการ และซีอีโอของเสียวหมี่ กล่าวว่า “เนื่องจากความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของเสียวหมี่ ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ผลกำไรสูงเหนือความคาดหมายและเป็นบริษัทที่มีอายุการก่อตั้งและระยะเวลาในการดำเนินกิจการน้อยที่สุดที่อยู่ในการจัดอันดับ Fortune Global 500 ประจำปี 2562 ด้วย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจโลกก็ตาม

โดยเป็นผลสำเร็จมาจากการพัฒนาสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับ AIoT ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงโมเดลธุรกิจที่แข็งแรงของเสียวหมี่ ซึ่งเราสัญญาว่าจะเดินหน้าผลักดันงานวิจัยและการลงทุนในการตอบสนองต่อตลาดที่เติบโตของ 5G และ AIoT เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่บริษัทตั้งไว้

ในครึ่งแรกของปี 2562 รายได้รวมของเสียวหมี่ ในเซกเมนต์ตลาดสมาร์ทโฟนอยู่ที่ราวๆ 5.9 พันล้านหยวน ในขณะที่ไตรมาสที่สองเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ 32 พันล้านหยวน ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สามาร์ทโฟนและการเพิ่มราคาขายโดยเฉลี่ย โดยเว็บไซต์ Canalys จัดอันดับให้เสียวหมี่อยู่ในลำดับที่ 4 เมื่ออิงจากยอดขนส่งสมาร์ทโฟนในไตรมาส 2 รวมถึงความมุ่งมั่นผลักดันที่จะทำให้ Redmi เป็นแบรนด์อิสระ

ส่วนกำไรสุทธิพุ่งสูงขึ้นจาก 3.3% ในไตรมาสแรก ไปอยู่ที่ 8.1% ในไตรมาสสอง ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ย (ASP) ของสมาร์ทโฟนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และในตลาดต่างประเทศก็ประสบความสำเร็จโตทะลุเป้า ที่ 13.3% และ 6.7% ตามลำดับ โดยสมาร์ทโฟน ราคาสูงกว่า 2,000 หยวน คิดเป็น 32.3% ของรายได้ทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน

นอกจากนี้ รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ IoT และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ในครึ่งปีแรกพุ่งขึ้นสูงถึง 49.3% อยู่ที่ 27 พันล้านหยวน เมื่อเทียบปีต่อปี  ขณะที่รายได้ในไตรมาสที่สองของปี 2562 จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันเพิ่มขึ้นถึง 44% คิดเป็น 14.9 พันล้านหยวน เมื่อเทียบปีต่อปี

โดยรายได้รวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ IoT และไลฟ์สไตล์ในไตรมาสสองคิดเป็น 28.8% ของรายได้รวมทั้งหมด

กลุ่มสมาร์ททีวีของเสียวหมี่ ยังคงเป็นผู้นำที่มียอดการจัดส่งทั่วโลกมากถึง 5.4 ล้านเครื่องในช่วงครึ่งปีแรก จากการคำนวณต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) สมาร์ททีวีของเสียวหมี่มียอดการจัดส่งเติบโตถึง 64.9% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งครองอันดับหนึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่และจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกทั่วโลก

โดยในไตรมาสสอง ยอดการจัดส่งรวมทั้งหมดอยู่ที่ 2.7 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 41.1% เมื่อเทียบปีต่อปี

ขณะเดียวกันธุรกิจการบริการอินเทอร์เน็ตของเสียวหมี่เติบโตขึ้น 22.9% อยู่ที่ 8.8 พันล้านหยวน เมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนไตรมาสที่สอง รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นขึ้นอีก 15.7% อยู่ที่ 4.58 พันล้านหยวน เมื่อเทียบปีต่อปี และในเดือนมิถุนายน 2562 จำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนของ MIUI เพิ่มสูงถึง 34.7%  คิดเป็น 278.7 ล้านคน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนจำนวนผู้ใช้สมาร์ททีวีและ Mi Box เพิ่มสูงขึ้น 53.8% มาอยู่ที่ 22.6 ล้านคนในเดือนมิถุนายน 2562

ในไตรมาสสอง รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ต อาทิ รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตทีวี บริการอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ อีคอมเมิร์ซ Youpin ธุรกิจการเงินอินเทอร์เน็ต ไม่รวมรายได้จากการโฆษณาและเกมบนสมาร์ทโฟนในประเทศจีน เพิ่มสูงขึ้นถึง 108.8% คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 36% ของรายได้ทั้งหมด

ในครึ่งปีแรกของปี 2562 มียอดขายสินค้าที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Youpin เติบโตขึ้นถึง 113.9% อยู่ที่ 3.8 พันล้านหยวน เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งนั่นหมายความว่าในเดือนมิถุนายน 2562 ยอดขายสินค้าที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Youpin มากกว่า 65% ไม่ได้มาจากผู้ใช้สมาร์ทโฟนเสียวหมี่

นอกจากนี้ รายได้ของเสียวหมี่ที่ต่างประเทศเติบโตขึ้น 33.8% หรือราวๆ 38.6 พันล้านหยวน เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งมากกว่า 40% ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท

โดยในไตรมาสสอง รายได้จากต่างประเทศเติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 33.1% คิดเป็น 21.9 พันล้านหยวน ข้อมูลจากเว็บไซต์ Canalys เผยว่า ยอดการจัดส่งสมาร์ทโฟนของเสียวหมี่อยู่ใน 5 อันดับแรก ในกว่า 40 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

และข้อมูลจาก IDC เผยว่าเสียวหมี่ติดอันดับ 4 เมื่อคำนวณจากยอดขนส่งในยุโรปตะวันตก แสดงถึงการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึง 53.2% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึงเป็นการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในตลาด นอกจากนี้ ข้อมูลในไตรมาสสองของปี 2562 ยังแสดงว่าสมาร์ทโฟนเสียวหมี่ครองอันดับ 1 ในประเทศอินเดียติดต่อกันนานถึง 8 ไตรมาส ในส่วนของสมาร์ททีวีเสียวหมี่เองก็ยังคงครองอันดับ 1 ในประเทศอินเดียติดต่อกัน 5 ไตรมาสอีกด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน