ปัจจุบันอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยปี 2562 มีมูลค่ากว่า 1.9 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดยาแผนปัจจุบันและยาชีววัตถุ 1.8 แสนล้าน และกลุ่มสมุนไพรและสารสกัดอีก 1.8 หมื่นล้าน โดยตลาดรวมเติบโตประมาณ 6.2%

เพราะยาคือปัจจัย 4 ที่สำคัญไม่แพ้อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย

และคาดว่าในปี 2563 มูลค่าของอุตสาหกรรมยาจะเพิ่มขึ้นเป็น ‘สองเท่า’ โดยมีปัจจัยบวกจากสัดส่วนประชากรสูงอายุของคนไทยที่เพิ่มขึ้น และจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของภาครัฐ ประกอบกับการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ซึ่งตลาดยาและเวชภัณฑ์ในปัจจุบันมีสัดส่วนเกือบ 20% ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด

นอกจากนี้ นอกจากนี้ไทยยังส่งออกยาและเวชภัณฑ์อยู่ที่ 428 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นเงินไทย 12,840 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV

เรียกได้ว่า ยาสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับเศรษฐกิจไทย

รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ ภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมยาไทยใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยจึงทำให้ความต้องการใช้ยามากขึ้น และยาก็เปลี่ยนรูปแบบไปเพื่อให้เข้ากับความต้องการของคนสูงวัยมากยิ่งขึ้น

info-medical

แต่ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งคือ ‘ตลาดสมุนไพรและสารสกัด’ ซึ่งปัจจุบันตลาดมีมูลค่าเพียง 1.8 หมื่นล้านบาทเท่านั้น แต่ก็มีสัญญาณจากภาครัฐว่าจะทำให้โตแบบก้าวกระโดดยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรปี 2560-2564 รวมถึงการเพิ่มรายการสมุนไพรเอาไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และให้สถานพยาบาลต่างๆ ใช้สมุนไพรทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันเพื่อลดการขาดดุลจากการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

รวมถึง ‘กัญชา’ ที่ภาครัฐมีความพยายามผลักดันให้ขึ้นมาอยู่บนดิน แต่เนื่องจากไทยยังไม่ปลดล็อกอย่างเป็นทางการจึงไม่มีข้อมูลของกัญชาที่ชัดเจนนัก

อีกปัจจัยคือ คนรุ่นใหม่นิยมใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น

ภายใต้ 4 สมุนไพรฮอตฮิตคือ ไพล ใบบัวบก กระชายดำ และขมิ้นชัน

และคาดว่าภายในปี 2563 ตลาดสมุนไพรและสารสกัดจะมีมูลค่าถึง 2 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังติดข้อจำกัดเรื่องเทคโนโลยีในการทำสารสกัด เพราะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว…เทคโนโลยีในทำสารสกัดของไทยยังไม่ติดอันดับที่น่าจับตาอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer