พนักงานลาออก ปัญหาคลาสิกที่แก้ไขได้ ? กรณีศึกษา ฮิตาชิ ใช้ AI เก็บข้อมูลความสุขพนักงาน

ขึ้นชื่อว่า ‘คนญี่ปุ่น’ มีหรือจะไม่เครียดจากการทำงาน

เพราะวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด ความกดดัน ทำให้หลายๆ บริษัทหันมาให้ความสำคัญกับชีวิตพนักงานมากขึ้น

“ฮิตาชิ” หนึ่งในองค์กรญี่ปุ่นที่มองว่าเงิน สุขภาพ และตำแหน่งจากหน้าที่การงาน ไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนในการดึงให้พนักงานทำงานกับบริษัท แต่ความสุขที่แท้จริงคือการที่คนอื่นปฏิบัติต่อเรา เราปฏิบัติต่อคนอื่น และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

พนักงานลาออก เพราะไม่มีความสุข

เป็นที่มาให้ “ฮิตาชิ” ตั้งแผนกความสุขตั้งแต่ 14 ปีก่อน โดยแผนกนี้นำทีมโดย “ดร. คาซูโอะ ยาโนะ” (Dr. Kazuo Yano) ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI and Happiness บริษัทฮิตาชิ

“กลุ่มคนวัยทำงานเป็นวัยที่มีความเครียดมากที่สุด เราเลยมุ่งมั่นค้นคว้าโซลูชั่นเป็นเวลากว่า 10 ปี เพื่อนำมาใช้กับพนักงานของเราให้มีความสุขในการทำงาน”

โดย “ฮิตาชิ” เริ่มนำ AI มาใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี 2549 เริ่มจากการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานกับคุณภาพของงาน และค้นหาคำตอบว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเครียดจากการทำงาน รวมถึงผลตอบแทน ส่งผลต่อความสุขในการใช้ชีวิตอย่างไร

จากการวิจัยของบริษัท พบคำตอบสำคัญ 3 ข้อด้วยกัน คือ

(1) องค์กรที่มีความสุขในการทำงาน ส่งผลให้คุณภาพของงานสูงตามไปด้วย

(2) ความสุขส่งผลต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

(3) ความสุขที่เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานหรือพนักงาน

ดังนั้น บริษัทจึงนำเทคโนโลยี AI ที่ฮิตาชิมีอยู่มาจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน โดยผ่านโซลูชั่น AI and Happiness ซึ่งติดตั้งบนป้ายพนักงาน (Nametags) หรือสายรัดข้อมือ (Wristband) ซึ่งจะมีเซนเซอร์ตรวจจับพฤติกรรมการเคลื่อนไหว อัตราการเต้นของหัวใจ หรือแม้กระทั่งปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในแต่ละวัน

จากนั้น AI จะเก็บข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และตั้งสมมุติฐานของแต่ละคนที่เกี่ยวกับความสุขของพนักงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพของผลงาน

แล้ว AI จะแนะนำให้พนักงานทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดระหว่างวัน

ดร. คาซูโอะบอกว่า ตัวชี้วัดหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเมื่อพนักงานมีความสุข ส่งผลให้รายได้รวมเติบโตถึง 27% ดังนั้น จึงสรุปตามข้อค้นพบข้อ 1 ของบริษัทที่ว่า 

“องค์กรที่มีความสุขในการทำงาน ส่งผลให้คุณภาพของงานสูงตามไปด้วย”

รายได้ตามบัญชีงบประมาณของบริษัทเมื่อปีงบ 2561 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562) คิดเป็นจำนวน 9,480.6 พันล้านเยน (85.4 พันล้านเหรียญ) กลุ่มฮิตาชิมีพนักงานประมาณ 296,000 คนทั่วโลก ภายใต้ 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ระบบขับเคลื่อน (Mobility) สมาร์ทไลฟ์ อุตสาหกรรม พลังงาน และไอที

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน