แม้ว่าผลผลิตไข่ไก่ในปัจจุบันเฉลี่ยที่ประมาณ 41.5 ล้านฟอง/วัน จะเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

แต่ความต้องการไข่ไก่ที่เร่งตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ไข่ไก่ในบางพื้นที่ขาดตลาด

และทำให้ราคาไข่ไก่สดช่วงเดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวขึ้น โดยราคาไข่ไก่สดหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3

ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบ ได้แก่ 1) ขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไข่ไก่ไปนอกประเทศไปอีก 30 วัน

2)  ให้ฟาร์มไก่ไข่ทั่วประเทศ ยืดอายุการเลี้ยงแม่ไก่จาก 72 สัปดาห์ เป็น 80 สัปดาห์  และ 3) กำหนดราคาไข่ไก่สดหน้าฟาร์มต้องไม่เกินฟองละ 2.80 บาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า สถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ

สภาพอากาศร้อน ทำให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน

และความต้องการไข่ไก่เพื่อการสำรองไว้บริโภค หลังภาครัฐประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและมีการ Lockdown ในหลายจังหวัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

ซึ่งหากเทียบกับภาวะปกติในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนที่เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา ราคาไข่ไก่มักจะอยู่ในระดับต่ำ

อ่าน: ไข่ไก่ 1 ฟอง ราคาเท่าไร

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังมองว่า ผู้บริโภคยังมีแนวโน้มเผชิญกับราคาขายปลีกไข่ไก่ที่ยืนอยู่ในระดับสูงต่อไป จนถึงช่วงไตรมาส 3 ของปี 2563 เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 คงจะยังไม่คลี่คลายในระยะใกล้ ภัยแล้งที่อาจลากยาว

อีกทั้งการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่ภาวะปกติก็ยังต้องใช้เวลา และหากภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุม COVID-19 ที่เข้มงวดขึ้น ก็อาจจะยิ่งส่งผลกระทบต่อทั้งการผลิตและการขนส่งไข่ไก่ รวมทั้งความต้องการบริโภคไข่ไก่ได้ เบื้องต้น

ทั้งนี้ประเมินว่า ราคาขายปลีกไข่ไก่สดที่วางจำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉลี่ยทั้งปี 2563 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 บาทต่อฟอง ซึ่งอาจแพงกว่าราคาขายปลีกในตลาดสดอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer