แม้ในไตรมาส 3/63 เศรษฐกิจไทยเริ่มหายใจได้คล่องขึ้นจากการคลายล็อกดาวน์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ โดย TMB Analytics คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 มีการหดตัว 10.3% น้อยลงจาก 12.2% ในไตรมาส 2/63 ที่เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจหดตัวต่ำสุด

แต่เศรษฐกิจในประเทศไทยก็ยังมีความเปาะบางสูง จากการบริโภคภายใน รายได้จากการท่องเที่ยว การผลิต และส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ก่อให้เกิดการลงทุนในด้านต่าง ๆ ชะลอตัวลง ภาคธุรกิจเอกชนมีความเสี่ยงในการปิดกิจการและการว่างงานสูง จนเกิดความไม่แน่นอนในการชำระหนี้และคุณภาพของสินเชื่อ จากความสามารถในการชำระหนี้ที่ต่ำทั้งผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

ซึ่งส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจธนาคารทั้งสิ้น

ในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าผลประกอบการธนาคารพาณิชย์และบริษัทย่อยยังคงอยู่ในภาวะกำไรสุทธิลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีการลดลงของกำไรสุทธิมากที่สุด เนื่องจากไตรมาส 3 มีการตั้งเงินสำรองปกติสูงขึ้นกว่าไตรมาส 2 ที่ผ่านมา และในปีที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์มีกำไรพิเศษจากการขายหุ้นในบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ซึ่งถ้าไม่รวมรายการพิเศษจากการขายหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์จะมีกำไรสุทธิลดลง 56% จากช่วงเดียวกันของปี 2563

ทั้งนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวไม่น้อยกว่าสองปีถึงจะกลับสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด-19อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer