ครม. อนุมัติ แจก 7,000 บาท ผ่านโครงการเราชนะ
 
โครงการเราชนะ เป็นโครงการลดค่าครองชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วยการแจกเงินช่วยเหลือเฉลี่ย 7,000 บาทตลอดโครงการ
 
การแจกเงินโครงการเราชนะ เป็นการแจกเงินผ่านระบบแอปพลิเคชันบนมือถือแทนเงินสด
 
โครงการนี้มีกรอบวงเงินโครงการ 212,000 ล้านบาท เป็นงบที่มาจากงบเงินกู้และงบเยียวยา
 
ระยะโครงการประมาณ 5 เดือน นับตั้งแต่ มกราคม-พฤษภาคม 2564
 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้น 31.1 ล้านคน
 
กลุ่มที่รับสิทธิ์โครงการเราชนะประกอบด้วย
 
1. ผู้มีสัญชาติไทยอายุเกิน 18 ปี
2. ผู้ที่ไม่อยู่ในในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33
3. ผู้ที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และราชการ
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
5. ข้าราชการบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีอาชีพอิสระที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท
7. ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันมากกว่า 500,000 บาท
 
 
โดยระบบจะทำการพิจารณาจากฐานข้อมูลจาก
1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. ผู้ที่มีแอปเป๋าตังและลงทะเบียนคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน โดยสองโครงการนี้จะถูกกรองคุณสมบัติขั้นต้นก่อน
3. ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเดียวที่จะต้องลงทะเบียนผ่านเราชนะ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564
 
สำหรับการจ่ายเงินผ่านโครงการนี้ประกอบด้วย
 
1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับวงเงินช่วยเหลือ ไม่เกิน 7,000 บาท ต่อคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แบ่งเป็น
รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านโครงการเราชนะอีก 675 บาทต่อสัปดาห์
รายได้ 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านโครงการเราชนะอีก 700 บาทต่อสัปดาห์
กลุ่มนี้โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสัปดาห์ละครั้ง เริ่มครั้งแรก 5 กุมภาพันธ์ 2564
 
2. ผู้ที่มีแอปเป๋าตังและลงทะเบียนคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ต้องยินยอมในการนำข้อมูลไปตรวจสอบรายได้ กลุ่มนี้จ่ายเงินรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท โอนเงินเข้าระบบครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564
 
3. กลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูลมาก่อน และลงทะเบียนผ่านเราชนะ
โอนเงินให้ทุกวันพฤหัสของแต่สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท เริ่มงวดแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
การใช้เงินผ่านเราชนะ สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564
 
ส่วนร้านค้าที่รับชำระเราชนะ จะต้องลงทะเบียนเราชนะเช่นกัน


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน