หลายคนอาจจะสงสัยว่า วัคซีนพาสปอร์ต ที่มีความสำคัญแค่ไหน

 

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ วัคซีนพาสปอร์ต มีความสำคัญมาก เพื่อเป็นหนังสือรับรองเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว

 

เมื่อวัคซีนพาสปอร์ต จำเป็นสำหรับนักเดินทางไปต่างประเทศ แล้ว เราจะขอวัคซีนพาสปอร์ตได้อย่างไร

Marketeer โทรไปสอบถามสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม. หนึ่งในศูนย์ที่เปิดให้ยื่นคำขอวัคซีนพาสปอร์ต จากศูนย์บริการทั้ง 4 แห่งถึงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบคำขอวัคซีนพาสปอร์ต ได้ข้อมูลว่า

 

ผู้ขอวัคซีนพาสปอร์ต จะต้องไปทำเรื่องขอด้วยตัวเอง

 

และต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอดังนี้

1.ใบรับรองการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม  ที่ออกให้โดยสำนักงานอนามัย และสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยการออกเอกสารนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.พาสปอร์ต ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนาให้เรียบร้อย  และบัตรประชาชนตัวจริง

3.หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน

 

โดยผู้ที่ต้องการขอวัคซีนพาสปอร์ตสามารถขอทำได้ทันทีผ่านหน่วยงานทั้ง 4 แห่งดังนี้

-ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร 02-134-0134

-คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี โทร  02-590-3430

-สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม. โทร 02-521-0943-5

-กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทร 02-590-3232

 

ซึ่งผู้ที่เข้ามาทำควรโทรไปสอบถามวันเวลาให้บริการ และนัดล่วงหน้า เนื่องจากในบางช่วงเวลาหน่วยงานที่ออกวัคซีนพาสปอร์ตออกไปช่วยปฏิบัติภารกิจอื่นๆ เช่นช่วยฉีดวัคซีน และอื่นๆ

 

และการออกวัคซีนพาสปอร์ตสามารถเข้ามาทำได้ก่อนการเดินทาง คิดค่าบริการฉบับละ 50 บาท โดยปัจจุบันยังไม่มีกำหนดวันหมดอายุของพาสปอร์ตอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน