โอสถสภาแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการประกาศปรับโครงสร้างใหม่

เปลี่ยนตำแหน่ง วรรณิภา ภักดีบุตร จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น CEO

พร้อมแต่งตั้ง ธนา ไชยประสิทธิ์เป็น รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส และให้สิ้นสุด

การดํารงตําแหน่ง รักษาการ CEO

โดยโครงสร้างใหม่มีผลตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2564 มีรูปแบบดังนี้

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน