ก้าวสู่ปีที่ 2 ของกิจกรรมเพื่อสังคมในชื่อโครงการ ‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2’ โดยความร่วมมือกันของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำองค์กรแห่งยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน, บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก และบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทศรีตรังทั้งหมด

โดยกลุ่มบริษัทศรีตรังมีความต้องการร่วมช่วยเหลือคนไทยก้าวผ่านสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ด้วยความตั้งใจที่อยากให้คนไทยมีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่สำคัญ จากทั้งหมดกว่า 200 โครงการที่ดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

STA และ STGT  ริเริ่มโครงการ ‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชน’ เป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา โดย ‘วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล’ กรรมการบริหาร STA และ ‘จริญญา จิโรจน์กุล’ กรรมการผู้จัดการใหญ่ STGT เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขอนามัยของคนไทยที่ต้องเผชิญ COVID-19

จึงได้ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดปี 2563 ไปแล้วกว่า 3.57 ล้านชิ้น เพื่อให้คนไทยได้มีสัมผัสที่ปลอดภัย และยังร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอื่นๆ

จากแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญกับการใส่ใจในสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (ESG) มาตลอด ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย

จึงทำให้ STA และ STGT ตัดสินใจเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์และห่วงใยในความปลอดภัย และสอดคล้องกับแนวคิดของ STGT ที่ต้องการส่งมอบการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ไปสู่ทุกชีวิตทั่วโลก

สำหรับโครงการกลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 มีเป้าหมายบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์แก่จังหวัดต่าง ๆ ในปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 4.5 ล้านชิ้น เริ่มจากจังหวัดที่มีสาขาและฐานการผลิตของกลุ่มบริษัทศรีตรังและจังหวัดกรุงเทพฯ ก่อนขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้มากที่สุด

โดยจะส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, อนามัย, มูลนิธิ, สถานีฉีดวัคซีนโควิด-19 , ศูนย์ช่วยเหลือต่าง ๆ, วัด, ทัณฑสถาน ฯลฯ รวมถึงบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ชุด PPE เป็นต้น เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ต่าง ๆ ของชุมชนโดยรอบโรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทศรีตรังเชื่อว่า การบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และใช้สำหรับการฉีดวัคซีน โดยส่งมอบถุงมือยางให้แก่จังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อจะช่วยลดการสัมผัสและป้องกันโรคติดต่อ นอกจากนี้ ได้ดูแลการจัดจำหน่ายถุงมือยางในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้ถุงมือยางอย่างทั่วถึง

ล่าสุด โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยในช่วงระยะเวลากว่า 6 เดือนที่ผ่านมาได้ส่งมอบถุงมือแก่จังหวัดต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 1.8 ล้านชิ้น ผ่านการส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่กลุ่มบริษัทศรีตรังเป็นผู้ประสานงานและที่ได้รับการติดต่อเพื่อขอรับการสนับสนุน

สำหรับระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ 6 เดือน กลุ่มบริษัทศรีตรังพร้อมสานต่อภารกิจโครงการ กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเร่งส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์แก่จังหวัดต่าง ๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ให้ความมั่นใจด้านสุขอนามัย สนับสนุนคนไทยก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ และพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

ค้นพบความพิเศษเพิ่มเติมได้ที่

https://www.sritranggroup.com/th

https://www.sritranggloves.com/thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน