เอไอเอ ประเทศไทย ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนชาวไทยให้ได้มากที่สุด จึงได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนและระยะเวลาคุ้มครองโครงการ “ชัวร์ก่อนฉีด ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด-19” เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าเอไอเอที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยการมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยขยายระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (จากเดิม 30 กันยายน 2564) และขยายระยะเวลาโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (จากเดิมถึง 31 ธันวาคม 2564) 

เพียงลงทะเบียนรับสิทธิด้วยบัญชีที่ผู้เอาประกันภัยสมัครเปิดใช้บริการและเป็นเจ้าของบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เวอร์ชันใหม่ (AIA iService New) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ลูกค้าเอไอเอที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิแล้ว ทางบริษัทจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองต่อให้ทันทีถึงสิ้นปี 2565 โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ถือเป็นนโยบายเชิงรุกของเอไอเอ ประเทศไทย ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอไอเออยู่เคียงข้างและพร้อมฝ่าฟันทุกอุปสรรคร่วมกันกับคนไทยเช่นตลอดระยะเวลา 83 ปีที่ผ่านมา

สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว ต้องเป็นลูกค้าเอไอเอที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ยกเว้นลูกค้าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) โดยรับสิทธิด้วยบัญชีที่ผู้เอาประกันภัยสมัครเปิดใช้บริการและเป็นเจ้าของบัญชี1 ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เวอร์ชันใหม่ (AIA iService New) ก่อนการฉีดวัคซีนโควิด-192 ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งผลประโยชน์หากมีอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

  1. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1 ผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ

1.2 ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามความจำเป็นทางการแพทย์ เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID19) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง และ

1.3 บริษัทจะคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน จากการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อการฉีดวัคซีนแต่ละครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้งต่อรายชีวิต โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 14 วัน) ต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในแต่ละครั้งให้แก่ผู้เอาประกันภัย

2. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน และต้องเสียชีวิตไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในกรณีนี้เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท4 ให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย

ลูกค้าเอไอเอสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ5 ในโครงการ “ชัวร์ก่อนฉีด ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด-19” ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เวอร์ชันใหม่ (AIA iService New) เท่านั้น ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService เวอร์ชันใหม่ ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ผ่านลิงก์ http://bit.ly/covidsfxpr หรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ได้เคยลงทะเบียนรับสิทธิสำเร็จก่อนหน้านี้ไม่ต้องลงทะเบียนอีกครั้ง6 ทางบริษัทจะขยายความคุ้มครองให้จนถึงวันที่31 ธันวาคม 2565 และหากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ AIA COVID-19 call center โทร. 02-353-8919อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน