เดอะวัน ประกันภัย ถูกถอนใบอนุญาตแล้ว อีกหนึ่ง เจอ จ่าย เจ๊ง ประกันเส็งเคร็งที่ทำให้ผู้โภคระทม

กระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยของ บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลวันที่ 13 ธันวาคม 2564

การเพิกถอนใบอนุญาตของ บริษัทเดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเหตุผลคือ

ไม่มีสภาพคล่องทางการเงินที่มากพอด้วยหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน

มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

จัดสรรเงินสำรองและจัดสรรสินทรัพย์ไม่เพียงพอ และไม่แก้ไขฐานะทางการเงิน

 

โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อตรงกับกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อรับความสินไหมทดแทนต่อไป

 

ก่อนหน้านั้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เดอะวันประกันภัย ได้ถูก คปภ.ออกคำสั่ง หยุดรับประกันภัย เป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขงบการเงินภายในไม่เกิน 15 วัน จากเหตุผลฐานะการเงินไม่มั่นคง

อ้างอิงจากแบบรายการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ เดอะวัน ประกันภัย งบการเงิน สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2564 เดอะวัน ประกันภัย

มีสินทรัพย์ 3,058.16 ล้านบาท

หนี้สิน 6,198.16 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นลบ 3,140 ล้านบาท

กองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย 637.24 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ เดอะวันประกันภัย เดิมชื่อบริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 เปลี่ยนชื่อเป็นเดอะวัน ประกันภัย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

และเดอะวันประกันภัยถือเป็นบริษัทประกันภัยแห่งที่ 2 ที่ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต่อจากเอเชียประกันภัย

 ที่ถูกถอนใบอนุญาตมีผล 15 ตุลาคม 2564

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน