จากผลการศึกษาล่าสุดของ ANCOR Thailand ผู้ให้บริการทางด้านการสรรหาพนักงานรีครูตเมนต์และเอาต์ซอสซิ่งระดับโลก พบว่า 1 ใน 3 ของคนไทยยังคงอยากทํางานที่เดิมแต่ต้องการเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันอีก 25.93% ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ ผลการสํารวจยังพบว่าคนไทยถึง 14.81% คาดหวังว่าในปี 2022 นี้พวกเขาจะได้เริ่มทํางานในโปรเจกต์ใหม่ ๆ ที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น 

ความคาดหวังด้านการงานของคนไทยปี 2022

เงินเดือนเพิ่มขึ้นจากงานปัจจุบัน 33.33% 

เปลี่ยนงาน 25.93%

ได้ทําโปรเจกต์ใหม่ ๆ 14.81% 

เปลี่ยนสายงาน 11.11% 

ได้เลื่อนตําแหน่ง 7.41% 

อื่น ๆ 7.41%

ในด้านความคาดหวังเรื่องของเงินเดือนนั้น คนไทยส่วนใหญ่อยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 20% ของเงินเดือนปัจจุบัน (44.44%) รองลงมาอยากได้เงินเดือนมากขึ้น 1 ถึง 2 เท่า ของเงินเดือนปัจจุบัน (29.63%) ในขณะที่มีเพียง 11.11% เท่านั้นที่พอใจกับเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันแล้ว และ 7.41% ต้องการแค่เงินเดือนที่มั่นคง ที่น่าสนใจคือ คนไทยอีก 7.4% คิดว่าเงินไม่ใช่คําตอบที่จะทําให้ชีวิตของเขามีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยมีเหตุผลอื่น ๆ ประกอบ 

ความคาดหวัง ‘ด้านรายได้’ ของคนไทยปี 2022

เงินมากขึ้น 20% (44.44%) 

มากขึ้น 1 – 2 เท่า (29.63%)

พอใจในเงินเดือนของตัวเอง (11.11%) 

ขอแค่เงินเดือนที่มั่นคง (7.41%)

เงินไม่ได้ทําให้มีความสุขมากขึ้น (7.41%)

ธีรกานต์ เดวิดส์ หัวหน้าทีม Recruitment ของ ANCOR Thailand ระบุว่า “จากการที่ได้มีโอกาสทํางานใกล้ชิดกับผู้สมัครในประเทศไทยจากหลากหลายสาขา วิชาชีพ ดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครในตลาดแรงงานนั้นอยากได้เงินเดือนที่สูงขึ้น เฉลี่ยอยู่ในระดับ 20% จากเงินเดือนปัจจุบัน

“ในขณะที่มีผู้สมัครอีกกลุ่มรองลงมาอาจเรียกเงินเดือนสูง 1 ถึง 2 เท่าจากเงินเดือนเดิมเลยทีเดียว เพราะปัจจุบันตลาดแรงงานของไทยได้พัฒนาทักษะและฝีมือในด้านต่าง ๆ ไปในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของตลาด ผู้สมัครจึงมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองว่าจะสามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้นได้ รวมทั้งปัจจุบันในตลาดมีการแย่งตัวพนักงานในระดับ Top Talent กันอยู่เป็นจํานวนมาก จึงทําให้พนักงานส่วนใหญ่มีความคาดหวังกับการขึ้นเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา” 

I-อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน