เรื่อง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย “Test & Go

เรียน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ก่อนอื่นผมใคร่ขอสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลในการกลับมาใช้นโยบายต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบ Test & Go อีกครั้ง ซึ่งผมเองมีความเชื่อมั่นว่าประเทศของเราจะค่อย ๆ เริ่มเห็นการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังจากที่ความกังวลใจในเรื่องการระบาดของโควิด-19 เริ่มลดลง อย่างไรก็ตาม ผมอยากขออนุญาตแสดงความคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเปิดประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยของเราประสบความสำเร็จในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมา 

เราน่าจะได้เห็นแล้วว่า ตั้งแต่เริ่มมีการเปิดประเทศ ประเทศไทยของเรานั้นไม่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมา และหลายสาเหตุนั้นมาจากการที่ประเทศไทยมีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดด้านการเข้าประเทศอันเกี่ยวข้องกับการควบคุมและดูแลการระบาดของโควิด-19 ซึ่งหลาย ๆ ข้อบังคับเหล่านี้อาจไม่มีความสมเหตุสมผลอีกต่อไปแล้ว นับตั้งแต่ที่มีการเปิดประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและรายรับจากการท่องเที่ยวที่ประเทศได้รับมาจนถึงขณะนี้ ถือเป็นปริมาณที่น้อยมาก หากเทียบกับก่อนที่จะมีโรคระบาด หากเราไม่รีบยกเลิกกฎระเบียบที่ยุ่งยากเหล่านี้อย่างทันท่วงที ประเทศไทยจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลังประเทศอื่น ๆ ในโลก และภาคการท่องเที่ยวอาจต้องเผชิญกับความสูญเสียที่สูงมากขึ้นไปอีก

เงื่อนไขเพิ่มเติมที่มาพร้อมกับการกลับมาใช้นโยบาย “Test & Go” ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย การขอให้มีการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 ของการเดินทาง โดยนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องเข้าพักในโรงแรมเพื่อรอผลการตรวจ ถือเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวที่มากเกินไป หากเทียบกับความปลอดภัยที่อาจเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และถึงแม้ว่าภาครัฐจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถจองโรงแรมคนละแห่งกันในการทำการตรวจหาเชื้อภาคบังคับสำหรับทั้งสองวันนี้ แต่ข้อกำหนดที่บังคับให้มีการจองโรงแรมล่วงหน้าอย่างเข้มงวดนี้ ก็ถือเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวอยู่ดี  รัฐบาลควรยกเลิกการตรวจหาเชื้อภาคบังคับครั้งที่ 2 พร้อมกันกับการเลิกใช้ระบบ Thailand Pass และข้อบังคับด้านการทำประกันโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยว การแก้ไขดังกล่าวไม่เพียงจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีส่วนสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากอยากที่จะมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง   

นอกจากนี้ กระบวนการเปิดประเทศของเราโดยรวมยังมีความไม่สอดคล้องกันในหลายประการ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในหลาย ๆ ครั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีคำสั่งที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในบางประการ ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องใช้เวลานานในการทำความเข้าใจผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ยืดเยื้อ เพื่อหาข้อมูลมายืนยันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยทั้งหมดนี้เพื่อให้สามารถทำตามกฎกติกาใหม่ ๆ ที่ภาครัฐออกมาได้ โครงสร้างการจัดการตามแนวการกระจายอำนาจที่เป็นอยู่นี้ ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถดำเนินนโยบายที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดต่อหลักและแนวทางการดำเนินธุรกิจทั้งสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการอื่น ๆ ในภาคการท่องเที่ยว ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงมีความเห็นว่า เราควรมีระบบที่เป็นศูนย์รวมการสั่งการที่ชัดเจนจากภาครัฐ นโยบายอันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและดำเนินการในระดับประเทศเหมือนดังเช่นที่เราเคยทำมาตลอดในช่วงวิกฤตอื่น ๆ ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ผู้กำหนดนโยบายควรเข้าใจถึงความสำคัญของภาคการท่องเที่ยวอย่างถ่องแท้ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกระบวนการใหม่ ๆ

ข้อจำกัดต่าง ๆ หลายประการที่ใช้เฉพาะเจาะจงกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น อาจไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากการแพร่ระบาดในประเทศของ Omicron ได้กระจายไปในวงกว้างแล้ว การเปิดประเทศจึงควรเป็นในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด โดยหลีกเลี่ยงกระบวนการที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก ซึ่งจะสร้างภาระที่ไม่จำเป็นให้กับนักท่องเที่ยว ประเทศไทยควรเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎการเข้าประเทศของจุดหมายปลายทางที่มีเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ เช่น มัลดีฟส์ ดูไบ สหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรป โดยในเวลานี้จุดหมายปลายทางทั้งหลายเหล่านี้เริ่มเห็นการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวในเชิงบวกแล้ว และกำลังค่อย ๆ กลับไปสู่ระดับก่อนที่จะมีโรคระบาด จากการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ sherpa เกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบในการเข้าประเทศของแต่ละประเทศในเวลานี้พบว่า มีจำนวนประเทศกว่า 100 ประเทศ ที่มีข้อกำหนดในการเข้าประเทศที่เข้มงวดน้อยกว่านโยบายที่ประเทศไทยกำลังใช้อยู่ โดยในหลาย ๆ ประเทศเหล่านี้ก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่สูงกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากแต่รัฐบาลของพวกเขาเหล่านั้นเลือกที่จะรับมือกับไวรัสโควิด-19 ในฐานะโรคประจำถิ่นแล้ว ทำให้ข้อจำกัดต่าง ๆ ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าประเทศที่มีนโยบายการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเสรีจะได้เห็นการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่รวดเร็วและแข็งแกร่งกว่า หากเทียบกับประเทศที่มีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวด อย่างเช่น ประเทศไทย เป็นต้น 

ผมขออนุญาตเน้นย้ำอีกครั้งว่า Thailand Pass ซึ่งเป็นระบบการลงทะเบียนเพื่อขอรับการอนุมัติเข้าประเทศล่วงหน้า ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ผมแนะนำว่าประเทศไทยควรยึดตามหลักปฏิบัติที่ใช้กันในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงสายการบินต่าง ๆ เช่น การขอหลักฐานการฉีดวัคซีน และผลตรวจโควิด-19 ซึ่งก็นับว่าเพียงพอแล้ว โดยพร้อมกันนี้ ผมได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้ที่ได้มีประสบการณ์เดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านโครงการ Test & Go ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความยุ่งยากเกินไป (โปรดดูภาพประกอบในภาคผนวก 1 ด้านล่างเพื่อการอ้างอิง) การยกเลิกกฎระเบียบที่ยุ่งยากเหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญสูงสุด เพื่อเร่งปลดล็อกการฟื้นตัวให้กับภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย

หลังจากนี้ เราก็อาจจะต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ต่อไป ซึ่งหากเป็นอย่างนั้นจริง การกลับไปสู่สภาวะการปิดประเทศและล็อกดาวน์อีกครั้งคงเป็นทางเลือกที่เลวร้ายที่สุด ถึงเวลาแล้วที่เราต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่จะหาวิธีอยู่กับไวรัสนี้ ผมขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับการพิจารณาของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลอื่นใด ผมหวังว่าจะมีโอกาสได้หารือในรายละเอียดกับท่านต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 

สำเนา: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ดอน ปรมัตถ์วินัย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

รัฐมนตรี พิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

พลเอก สุพจน์ มาลานิยม

เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ

 

คุณยุทธศักดิ์ สุภสรอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน