• เอพี ไทยแลนด์ ห่วงใยใส่ใจสังคม ตั้งเป้าที่จะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘คน’ มุ่งสร้างทักษะแห่งอนาคต สนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้ 
  • จับมือพันธมิตร SEAC – CREATIVE TALK –  VULCAN   COALITION – มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เปิดตัวโครงการ เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower ปลุกพลังในตัว “บัณฑิตและเยาวชน  ผู้พิการทั่วประเทศ” มอบโอกาสในการเข้าถึงทักษะแห่งอนาคตที่ใช้งานได้จริง  ทลายทุกข้อจำกัดชีวิต ส่งต่อพลังบวกไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เติบโต และมองไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อถอย
  • นำร่องผ่าน 2 กิจกรรมสำคัญ กับ AP-SEAC presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2022 งาน Conference แห่งปีที่รวบรวมความรู้และเทรนด์ที่น่าสนใจจากวิทยากรกว่า 100 ท่าน ครั้งแรกกับการดีไซน์รูปแบบงาน เพื่อรองรับผู้พิการในหลากหลายมิติ ทั้งแบบออนกราวด์อีเวนต์และระบบออนไลน์ 
  • “AP-SEAC presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2022 เตรียมจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มิถุนายนนี้ พร้อมโควตาบัตรพิเศษ Angel Ticket สำหรับบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ สนใจลงทะเบียนคลิก https://bit.ly/CTCforPWDs  ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน  
  • สานต่อปีที่ 2 กับกิจกรรมคุณภาพ “IW-Inclusive Workplace-เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน” มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ กว่า 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กว่า 100 คน ด้วยหลักสูตรพิเศษเสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดงานจริง หลังภูมิใจส่งรุ่นที่ 1 เข้าทำงานในหลากหลายบริษัทชั้นนำ

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอพี ไทยแลนด์ ในบทบาทของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย สิ่งหนึ่งที่เอพียึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนานและเสมอมาคือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่งในมิติด้านสังคมเอพี ไทยแลนด์ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘คน’ ด้วยการสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้ ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องการต่อยอดโอกาสในการเข้าถึงทักษะใหม่ ๆ ให้แก่ “บุคคลผู้ด้อยโอกาส” เพื่อการเข้าถึงตลาดงานที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป บริษัทฯ จึงร่วมกับ 4 พันธมิตรจัดทำโครงการเอ็มพาวเวอร์สังคมที่ชื่อว่า “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” เพื่อร่วมสนับสนุนให้บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ สามารถมีชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้ ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการให้ได้เข้าถึงทักษะแห่งอนาคตใหม่ ๆ มุ่งส่งเสริมศักยภาพ สร้างพลังบวกให้บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการมั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง พร้อมทลายทุกข้อจำกัดชีวิต บ่มเพราะทักษะใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อโอกาสที่มากกว่าในการเข้าถึงตลาดงานที่มีคุณภาพ 

“เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่

1. SEAC (ซีแอค) ผู้นำด้านการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรและองค์กร ที่มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. VULCAN COALITION (วัลแคน โคอะลิชั่น) ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีภารกิจหลักในการสร้างงานและรายได้ที่แท้จริงให้กับคนพิการ  

3. CREATIVE TALK (บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค จำกัด) ผู้ริเริ่มจัดงาน CREATIVE TALK CONFERENCE ขึ้นในไทย

4. มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม การสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพและมุ่งลดช่องว่างของการจ้างงาน ซึ่งภายใต้โครงการ “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” จะประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักที่มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ’ ซึ่งจะทำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย CREATIVE TALK CONFERENCE 2022 (CTC2022) งาน Conference แห่งปีที่รวบรวมความรู้และเทรนด์ที่น่าสนใจจากวิทยากรกว่า 100 ท่านที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และกิจกรรม IW-Inclusive Workplace-เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน โปรแกรมเสริมสร้างทักษะและวิธีคิดที่จำเป็นกับความต้องการของโลกทำงานปัจจุบันและในอนาคต  

โดยงาน CREATIVE TALK CONFERENCE 2022 ปีนี้จะถือเป็นครั้งแรกที่เราได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในมิติใหม่ ๆ ให้กับน้อง ๆ บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการทั้งล่ามภาษามือ ที่นั่ง เบรลล์บล็อก ตลอดจนทีมงานอาสาสมัคร หรือการรับชมผ่านระบบออนไลน์โดยบริษัทฯ ได้เตรียมโควตาบัตรพิเศษที่เรียกว่า Angel Ticket เพื่อมอบให้แก่น้อง ๆ บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ โดยมีพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้คำปรึกษาและวางแผนในครั้งนี้ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มิถุนายนนี้ ณ ไบเทค บางนา ซึ่งบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/CTCforPWDs ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายนนี้  

นางสาวเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด  (VULCAN  COALITION) กล่าวว่า จากการทำงานร่วมกับคนพิการ พบว่ามีคนพิการจำนวนมากที่มีศักยภาพ แต่กลับมีโอกาสในการเข้าถึงทั้งในด้านการจ้างงานและการศึกษาไม่มากนัก จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีคนพิการในวัยทำงานกว่า 819,000 คน แต่มีคนพิการเพียง 33.18% ที่ได้รับโอกาสจ้างงานเท่านั้น การที่เอพี ไทยแลนด์ หนึ่งในองค์กรระดับแนวหน้าของประเทศได้ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการในการสร้างทักษะแห่งอนาคต ถือเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้และเสริมพลังบวกให้คนพิการทุกคนได้มีชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้ ซึ่งในงาน CTC2022 ทางวัลแคน โคอะลิชั่น พร้อมสนับสนุนและดูแลน้อง ๆ อย่างเต็มที่ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มี เพื่อรับรองบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการในการเข้าร่วมงานครั้งนี้อย่างสุดกำลัง

นายสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค จำกัด ผู้ริเริ่มงาน CREATIVE TALK CONFERENCE กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างมากที่เอพี ไทยแลนด์ ได้สนับสนุนการจัดงาน CREATIVE TALK CONFERENCE อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีนี้แนวคิดของ AP ที่ต้องการต่อยอดโอกาสในการเข้าถึงทักษะใหม่ ๆ ให้แก่ “บุคคลผู้ด้อยโอกาส” ถือเป็นไอเดียที่ช่วยยกระดับงาน CTC2022 ให้เทียบเท่างาน Conference ในระดับสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งผม ทีมงาน และวิทยากรกว่า 100  ท่าน พร้อมที่จะเปิดโลกทัศน์และต่อยอดทางความคิดแก่บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการอย่างสุดกำลัง ตามเป้าหมายของ เอพี ไทยแลนด์ ที่ต้องการส่งมอบชีวิตดี ๆ ให้กับทุกคนในสังคม 

ด้านนางสาวนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ YourNextU by SEAC (ซีแอค) หนึ่งในบริษัทในเครือเอพี ไทยแลนด์ ผู้นำด้านการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรและองค์กร ที่มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ และหลักสูตรระดับเวิลด์คลาส เพื่อให้องค์กรและบุคลากรทุกระดับสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่ากล่าวว่า ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาช่องว่างทางการศึกษากับความต้องการของภาคธุรกิจ ที่นับวันจะขยายกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนำมาสู่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานคุณภาพของบัณฑิตและเยาวชน ยิ่งโดยเฉพาะกับน้อง ๆ บัณฑิตและเยาวชน ผู้พิการ โดย SEAC (ซีแอค) ในฐานะองค์กรที่มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับสังคมไทย มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเอ็มพาวเวอร์ให้บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการเชื่อมั่นในศักยภาพที่ตัวเองมี ตามเป้าหมายของโครงการ “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” พร้อมร่วมส่งเสริมทักษะในโลกบริบทใหม่ เพื่อโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานคุณภาพที่มากขึ้น  

ทั้งนี้ทางซีแอค จึงได้ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สานต่อกิจกรรม “IW-Inclusive Workplace-เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน” ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้มีบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการจาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนรวมกว่า 100 คนได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งซีแอคได้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และหลักสูตรที่เสริมสร้างทักษะและวิธีคิดที่จำเป็น สอดคล้องกับความต้องการของโลกทำงานปัจจุบันและในอนาคต อาทิ  วิธีคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ทักษะเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (DISC) และทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นต้น ผ่านการสนับสนุนจากทีมงานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้การเรียนรู้ในรูปแบบ Virtual Classroom สอนสดผ่านซูม เข้าถึงผู้เรียนผู้พิการได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเลือกใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เดินต่อไปได้ไกลขึ้นและเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากที่สุด

นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า เป้าหมายของมูลนิธิฯ คือการขับเคลื่อนให้คนพิการได้เข้าถึงโอกาสงานและอาชีพมากขึ้น ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับซีแอค สานต่อโครงการ  “IW-Inclusive Workplace-เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน” ขึ้น  ซึ่งผลตอบรับจากบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการในรุ่นที่ผ่านมา ถือว่าดีมาก ซึ่งหลักสูตรที่ซีแอคได้จัดเตรียมดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของพวกเขาออกมา ให้เขามั่นใจ และกล้าที่จะทำตามความฝันของตนเองมากขึ้น นอกจากนั้น ในปีนี้น้อง ๆ บัณฑิตและเยาวชนที่อยู่ในเครือข่ายของมูลนิธิจาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศยังได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน CREATIVE TALK CONFERENCE ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของน้อง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณเอพี ไทยแลนด์และ ซีแอค ที่ให้ความสำคัญกับน้อง ๆ ผมเชื่อว่ากิจกรรมภายใต้โครงการ เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower จะสร้างพลังบวกให้กับเหล่าเยาวชนผู้พิการสามารถสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยตัวเองได้”

ไม่ว่าบริบทของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร 

Aspiration ความฝัน ความหวังของทุกคนจะกลายรูปไปแค่ไหน 

 เอพี ไทยแลนด์ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังบวกไปถึงทุกคน 

ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เติบโต และมองไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อถอย 

สร้างเส้นทางสู่เป้าหมายให้สำเร็จด้วยด้วยพลังในตัวของคุณเอง 

“เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower”

 

เอพี ไทยแลนด์ – ชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน