เดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีผู้ชมทีวีอนาล็อก 45 ล้านคนหรือ 74% ทีวีดิจิตอล 15.6 ล้านคนหรือ 26% โดยการชมทีวีดิจิตอลมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเมษายนปี 2557 ที่เริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอลมีสัดส่วนผู้ชมดิจิตอลเพียง 9% เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าโฆษณาดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือนและคาดว่าตั้งแต่ กรกฏาคม เป็นต้นไปมูลค่าทีวีดิจิตอลจะขึ้นมาแซงมูลค่าทีวีอนาล็อกติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online