สำรวจเผย 10 แบรนด์เทคโนโลยีมูลค่ามากสุดในโลก 2022 พบ 5 แบรนด์แรกเซกเมนต์เทคฯ ยังครองทอป 5 จาก 100 แบรนด์แรกที่สำรวจ ส่วน Apple แชมป์ 9 ปีติด Xiaomi ม้ามืด ติดทอป 10 เซกเมนต์เทคฯ ครั้งแรก 

Interbrand บริษัทให้คำปรึกษาด้านแบรนด์ชั้นนำของโลกมานานกว่า 40 ปี เผยแพร่รายงานการจัดอันดับ แบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก ปี 2022 หรือ Best Global Brands 2022 ซึ่งจะตีพิมพ์ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี

ด้วยวิธีประเมินมูลค่าของแบรนด์ 3 ส่วน ได้แก่ 1. ประสิทธิภาพทางการเงินของแบรนด์, 2. อิทธิพลของแบรนด์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และ 3. ความสามารถในการแข่งขัน ประเมินผ่านตัวชี้วัดต่าง ๆ อาทิ ความภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภค ความสามารถในการปรับตัว ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ความพร้อมของสินค้าในตลาด เป็นต้น

โดยจะพบว่า 5 อันดับแรกของแบรนด์ในเซกเมนต์เทคโนโลยี ยังครอง 5 อันดับแรกแบรนด์ที่มีมูลค่ามากสุดในโลก จาก 100 แบรนด์แรกของการสำรวจด้วย

ซึ่งมี Apple ที่คว้าแชมป์ทั้งในเซกเมนต์เทคโนโลยี และจาก 100 แบรนด์แรก เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2013

ขณะที่ Xiaomi กลายเป็นม้ามืดจากจีน ที่เข้ามาติดอันดับ 10 ในเซกเมนต์เทคโนโลยี และอันดับ 84 จาก 100 แบรนด์แรก ทั้งปี 2022 ยังนับเป็นครั้งแรกของ Xiaomi ที่ติดอันดับการสำรวจจาก Interbrand

ส่วน 10 อันดับแรกแบรนด์เทคโนโลยีที่มีมูลค่ามากสุดในโลก ปี 2022 ได้แก่

1. Apple นับเฉพาะเซกเมนต์เทคโนโลยี อันดับ 1 และยังครองอันดับ 1 จาก 100 แบรนด์แรก มูลค่า 482,215 ล้านดอลลาร์ โต 18% YoY / 2. Microsoft นับเฉพาะเซกเมนต์เทคโนโลยี อันดับ 2 และอันดับ 2 จาก 100 แบรนด์แรก มูลค่า 278,288 ล้านดอลลาร์ โต 32% YoY / 3. Amazon นับเฉพาะเซกเมนต์เทคโนโลยี อันดับ 3 และอันดับ 3 จาก 100 แบรนด์แรก มูลค่า 274,819 ล้านดอลลาร์ โต 10% YoY

4. Google นับเฉพาะเซกเมนต์เทคโนโลยี อันดับ 4 และยังครองอันดับ 4 จาก 100 แบรนด์แรก มูลค่า 251,751 ล้านดอลลาร์ โต 28% YoY / 5. Samsung นับเฉพาะเซกเมนต์เทคโนโลยี อันดับ 5 และยังครองอันดับ 5 จาก 100 แบรนด์แรก มูลค่า 87,689 ล้านดอลลาร์ โต 17% YoY / 6. Intel นับเฉพาะเซกเมนต์เทคโนโลยี อันดับ 6 และยังครองอันดับ 19 จาก 100 แบรนด์แรก มูลค่า 32,916 ล้านดอลลาร์ ลด 8% YoY

7. Adobe นับเฉพาะเซกเมนต์เทคโนโลยี อันดับ 7 และยังครองอันดับ 21 จาก 100 แบรนด์แรก มูลค่า 30,660 ล้านดอลลาร์ โต 23% YoY / 8. Airbnb นับเฉพาะเซกเมนต์เทคโนโลยี อันดับ 8 และยังครองอันดับ 54 จาก 100 แบรนด์แรก มูลค่า 13,416 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการติดอันดับปีแรก

 9. Philips นับเฉพาะเซกเมนต์เทคโนโลยี อันดับ 9 และยังครองอันดับ 59 จาก 100 แบรนด์แรก มูลค่า 12,801 ล้านดอลลาร์ โต 6% YoY / 10. Xiaomi นับเฉพาะเซกเมนต์เทคโนโลยี อันดับ 10 และยังครองอันดับ 84 จาก 100 แบรนด์แรก มูลค่า 7,326 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการติดอันดับปีแรก

 

อ่านรายงานฉบับเต็ม: Interbrand

 

Apple แชมป์ 9 ปีติด

Xiaomi ม้ามืด ติดทอป 10 ครั้งแรก

แบรนด์เทคโนโลยี มูลค่าสูงสุดในโลก 2022

แบรนด์ มูลค่า (ล้านดอลลาร์) % เติบโต (YoY)
1. Apple 482,215 18%
2. Microsoft 278,288 32%
3. Amazon 274,819 10%
4. Google 251,751 28%
5. Samsung 87,689 17%
6. Intel 32,916 -8%
7. Adobe 30,660 23%
8. Airbnb 13,416 ติดอันดับปีแรก
9. Philips 12,801 6%
10. Xiaomi 7,326 ติดอันดับปีแรก
ที่มา: Interbrand

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน