อีกหน่อยจะไม่มีชื่อสยามแม็คโครอีกต่อไป

ในไตรมาส 2/2566 บมจ. สยามแม็คโคร จะเปลี่ยนเป็น บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า และชื่อย่อหุ้น จาก MAKRO เป็น CPAXT หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเปลี่ยนชื่อบริษัท ที่ใช้มานานตั้งแต่ปี 2531 ปีที่ก่อตั้งบริษัท ประกอบธุรกิจค้าส่งในชื่อแม็คโคร

การเปลี่ยนชื่อของ สยามแม็คโคร สู่ ซีพี แอ็กซ์ตร้า จะเกิดขึ้นเพื่อสอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนไปของบริษัท หลังจากเครือซีพีโอนหุ้นทั้งหมดของโลตัสที่ซื้อมาจากผู้ถือหุ้นเดิม ให้อยู่ภายใต้การดูแลของสยามแม็คโครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 อ่านเพิ่ม Lotus เปลี่ยนมือผู้ถือหุ้น จาก CP สู่ MAKRO

 

ทำให้ สยามแม็คโครมีทั้งธุรกิจค้าส่งภายใต้ชื่อ แม็คโคร และธุรกิจค้าปลีก ในชื่อโลตัส

ซึ่งในปัจจุบันแม็คโครมีสาขา 162 สาขา แบ่งเป็นสาขาในประเทศ 152 สาขา และต่างประเทศ 10 สาขา ได้แก่ กัมพูชา 3 สาขา, อินเดีย 4 สาขา, จีน 2 สาขา และเมียนมา 1 สาขา

โลตัสมี 2,643 สาขา แบ่งเป็นสาขาในประเทศ 2,578 สาขา และในมาเลเซีย 65 สาขา

ปีที่ผ่านมาสยามแม็คโครมีรายได้รวม 469,131 ล้านบาท เติบโต 76.1% จากปี 2564 การเติบโตด้านรายได้มาจากการรวมโลตัสเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแล

รายได้ 469,131 ล้านบาท เป็นรายได้ที่มาจาก

ยอดขายในแม็คโคร 242,437 ล้านบาท

ยอดขายในโลตัส 204,745 ล้านบาท

รายได้ค่าเช่า และรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า 13,477 ล้านบาท

และมีกำไรสุทธิ 7,697 ล้านบาท

มาจากแม็คโคร 7,074 ล้านบาท

โลตัส 623 ล้านบาท

หลังที่สยามแม็คโครเปลี่ยนชื่อเป็นซีพี แอ็กซ์ตร้า ยังคงทำธุรกิจผ่านแบรนด์แม็คโครและโลตัส

และเชื่อว่ามีการเติบโตด้านรายได้ที่น่าสนใจในปีนี้ เนื่องจากการมองโอกาสจากเศรษฐกิจเอเชียที่เติบโตจากจีนเปิดประเทศ และเศรษฐกิจไทยเติบโตจากการท่องเที่ยว

ในปีนี้ทั้งแม็คโครและโลตัสมีแผนขยายสาขาเพิ่มกว่า 173 สาขา เพื่อรองรับการเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมกว่าที่ผ่านมา

ประกอบด้วย แม็คโคร 18 สาขา แบ่งเป็นสาขาในประเทศ 12 สาขา ต่างประเทศ 6 สาขา

โลตัส ขยายสาขาในประเทศเพิ่ม 155 สาขา แบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ 5 สาขา และสาขาขนาดกลางและเล็ก 150 สาขา

และมีแผนขยายพื้นที่ให้เช่าในสาขาเดิมอีก 19 สาขา เพื่อดึงลูกค้าให้เข้ามาใช้เวลาและจับจ่ายมากขึ้นอีกทางหนึ่งอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน