ตลาดเครื่องปรับอากาศเติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% จากสภาพอากาศในประเทศไทยที่ร้อนอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของโครงการอสังหาริมทรัพย์ และการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าที่ใช้งานมากกว่า 7 ปี เพื่อประหยัดพลังงาน โดยเครื่องปรับอากาศระดับ 1.3 BTU ราคา 18,000-30,000 บาท มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดถึง 50% ของตลาดรวม