ยอดจำหน่ายไส้กรอกแบรนด์ในเครือ CPF เติบโต 10% จากปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นมูลค่า 8.8 พันล้านบาท เป็นผู้นำในตลาดไส้กรอก