ไข่ไก่เป็นหนึ่งในแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ทั้งโปรตีนและแร่ธาตุ 13 ชนิด

ไข่ไก่จึงเป็นหนึ่งในอาหารที่หลายคนเลือกที่จะบริโภคร่วมกับอาหารอื่น ๆ ให้ครบ 5 หมู่ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

ในปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลพบว่าคนไทยกินไข่ไก่เฉลี่ยปีละ 282 ฟองต่อคน เพิ่มจากปี 2564 ที่มีปริมาณ 249 ฟองต่อคนต่อปี

ในตลาดไข่ไก่จะประกอบด้วยผู้เลี้ยงไก่ไข่หลักอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทได้แก่

– เกษตรกรไข่ไก่อิสระ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงไข่ไก่แบบดั้งเดิม ตั้งแต่ซื้อพันธ์ุไก่ อาหารไก่ และขายไข่ไก่ด้วยตัวเอง

– เกษตรกรไข่ไก่พันธสัญญา ตกลงสัญญากับผู้เลี้ยงไก่ไข่ครบวงจรแบบเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบประกันราคา หรือประกันตลาด หรือรับจ้างเลี้ยงไก่ไข่

– ผู้เลี้ยงไก่ไข่ครบวงจร ตั้งแต่ผลิตลูกไก่ไข่ อาหารไก่ จัดจำหน่ายไข่ไก่ในประเทศ ส่งออกต่างประเทศ และแปรรูปไข่ไก่ ซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่กินส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50%

อย่างเช่น ซีพี เบทาโกร สหฟาร์ม เป็นต้น

โดยราคาจำหน่ายไข่ไก่ปกติจะเป็นราคาจำหน่ายที่ผันผวนตามจำนวนไข่ไก่ที่ผลิตได้และความต้องการของตลาด

นอกจากไข่ไก่ทั่วไปแล้ว ในตลาดไข่ไก่ยังมีการแข่งขันในตลาดไข่ไก่พรีเมียม เช่น ไข่จากแม่ไก่สาว แม่ไก่อารมณ์ดี ไข่ไก่ปราศจากฮอร์โมน และอื่น ๆ ที่จำหน่ายในราคาที่สูงกว่าไข่ไก่ทั่วไป เจาะกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มพรีเมียม

อย่างไรก็ดีไข่ไก่ของไทยยังเป็นตลาดที่มีการส่งออกไปต่างประเทศด้วยมูลค่าสูงถึง 1,162 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา อ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ โดยมี 3 ประเทศส่งออกที่สำคัญได้แก่

สิงคโปร์ มูลค่าการส่งออก 585 ล้านบาท

ฮ่องกง มูลค่าการส่งออก 432 ล้านบาท

กัมพูชา มูลค่าการส่งออก 113 ล้านบาทอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน