จากที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ที่คาดว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการรับโอนหุ้นและการชำระราคาค่าหุ้นสำเร็จได้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ซึ่งจะเริ่มทยอยเปลี่ยนชื่อปั๊ม จาก “เอสโซ่” เป็น “บางจาก” 1 กันยายน 2566 นี้

จากในต้นปีที่ผ่านมา  ที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เเจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเข้าซื้อหุ้น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เอสโซ่”) บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญโดยตรงจำนวน 2,283,750,000 หุ้น คิดเป็น 65.99% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายเเล้วทั้งหมดของเอสโซ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จากผู้ขาย คือ บริษัท ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd.  ซึ่งทำสัญญาซื้อขายไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

การลงทุนครั้งนี้จะทำให้บางจากมีกำลังการกลั่นสูงที่สุดในประเทศไทย เกือบ 3 แสนบาร์เรลต่อวัน และสถานีบริการเพิ่มเป็น 2,100 สถานี

ได้ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบท่อส่งร่วมกับเอสโซ่ประเทศไทย (มีท่าเรือของตัวเองและมีท่าเรือร่วมกับไทยออยล์รวมถึงมีคลังน้ำมัน 2 แห่ง ที่ลำปางและศรีราชา) บางจากจะเป็นรายเดียวที่เข้าถึงท่อส่งน้ำมันทั้งสองเส้นทาง

ปัจจุบันบางจากมีสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด 1,343 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นเครือข่ายสถานีบริการมาตรฐาน 724 แห่ง และสถานีบริการชุมชน 619 แห่ง

บริษัทประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจแบ่งออกเป็นธุรกิจโรงกลั่นเเละการค้าน้ำมัน กลุ่มธุรกิจการตลาด ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่

มีโครงสร้างผู้ถือหุ้น คือ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  19.84% สำนักงานประกันสังคม 14.40% กระทรวงการคลัง 4.76% ประชาชนทั่วไป 61%

รายได้ย้อนหลัง 3 ปี ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี 2563 รายได้ 136,983 ล้านบาท    กำไร -6,967 ล้านบาท

ปี 2564 รายได้ 200,696 ล้านบาท    กำไร  7,624 ล้านบาท

ปี 2565 รายได้ 314,056 ล้านบาท    กำไร  12,575 ล้านบาท

 

รายได้ย้อนหลัง 3 ปี ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 2563 รายได้ 126,739 ล้านบาท    กำไร -7,911 ล้านบาท

ปี 2564 รายได้ 172,907 ล้านบาท    กำไร  4,443 ล้านบาท

ปี 2565 รายได้ 263,041 ล้านบาท    กำไร  9,508 ล้านบาท

การถอนตัวของปั๊มต่างชาตินี้ มาจากต้นทุนที่ต้องแบกรับที่สูง แต่ทำกำไรได้น้อย อีกทั้งต้องเเข่งขันกับปั๊มไทย ที่ต่างลงทุนพัฒนาพื้นที่ในปั๊มด้วยร้านสะดวกซื้อ คาเฟ่ ดึงลูกค้ากันอย่างหนัก

ทั้งนี้ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินธุรกิจการกลั่นและค้าน้ำมันในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2437  นับเป็นเวลากว่า 129 ปีเเล้ว

2437 เริ่มจากที่บริษัท แสตนดาร์ดออยล์แห่งนิวยอร์ก เปิดสาขาในประเทศไทย ณ ตรอกกัปตันบุช จำหน่ายน้ำมันก๊าดตราไก่และตรานกอินทรี

ก่อนที่เกือบ 40 ปีต่อมา จะจับมือกับ บริษัท แว๊คคั่มออยล์ ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท โซโกนีแว๊คคั่ม คอร์ปอเรชั่น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตรา “การ์กอยส์”

ซึ่งในสองปีต่อมาก็ร่วมทุนกับบริษัทแสตนดาร์ดออยส์ (นิวเจอร์ซีย์) และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท แสตนดาร์ดแว๊คคั่มออยล์ จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้า “ม้าบิน”

2505 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้ง เป็น เอสโซ่ แสตนดาร์ด อีสเทอร์น  และเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก “ตราม้าบิน” มาเป็น “ตราเอสโซ่” ในวงรีรูปไข่

2510 ซื้อโรงงานจาก บริษัท ยางมะตอยไทย เพื่อจัดตั้ง โรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่ ศรีราชา

2522 จัดตั้งบริษัท เอสโซ่ เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ หรือ เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น ในปัจจุบัน

2539 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2541 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราครุฑ แก่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2544  ได้กิจการของบริษัท โมบิลออยล์ไทยแลนด์ จำกัด

2545 จัดตั้งบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เพื่อให้บริการแก่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

2551 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

Marketing Timeline

เส้นทาง 129 ปีของพี่เสือ ต้องโบกมือลาเมืองไทยแล้ว

เอสโซ่ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น บริษัทพลังงานที่ใหญ่ระดับโลก จากอเมริกา
ก่อตั้งโดย: จอห์น ดี ร็อกกี้เฟลเลอร์
2437
บ.แสตนดาร์ดออยล์ มาเปิดสาขาแรก ณ ตรอกกัปตันบุช หรือซอยเจริญกรุง 30  จำหน่ายน้ำมันก๊าดตราไก่และตรานกอินทรี
2474 จับมือกับ บ. แว๊คคั่มออยล์ ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท โซโกนีแว๊คคั่ม คอร์ปอเรชั่น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตรา “การ์กอยส์”
2476 ร่วมทุนกับ บ. แสตนดาร์ดออยส์ (นิวเจอร์ซีย์) เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บ. แสตนดาร์ดแว๊คคั่มออยล์ จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้า “ม้าบิน”
2505 เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บ. เอสโซ่ แสตนดาร์ด อีสเทอร์น จำกัด และเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าเป็น “ตราเอสโซ่” ในวงรีรูปไข่
2510 ซื้อโรงงานจาก บ. ยางมะตอยไทย เพื่อจัดตั้ง โรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่ ศรีราชา
2539
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2551
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2566 บางจาก คอร์ปอเรชั่น เข้าซื้อกิจการ

 

 

 

บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มีฐานธุรกิจหลักเป็นโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานอะโรเมติกส์ ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  มีกำลังการผลิตสูงสุด 174,000 บาร์เรลต่อวัน พร้อมด้วยสถานีบริการน้ำมัน 820 แห่งทั่วประเทศ, หน่วยผลิตสารทำละลายกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี  และช่องทางพาณิชยกรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ค้าส่ง

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ประกอบกิจการศูนย์ธุรกิจระดับโลก กรุงเทพ (Bangkok Global Business Center หรือ Bangkok GBC) ให้บริการแก่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลและลูกค้าจากทั่วโลก  ให้บริการครอบคลุมงานด้านบัญชี ฝ่ายภาษี และเครดิตลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการลูกค้าด้านน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และเคมีภัณฑ์ การจัดซื้อและจ่ายเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และฝ่ายปฏิบัติการในธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์

ดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แล้วจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ให้กับ ปตท. เพื่อส่งต่อไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ่ายไฟให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นบริษัทใหม่ในเครือเอ็กซอนโมบิล ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ซึ่งบริษัทนี้ได้เริ่มทำการตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบรนด์ “โมบิล” และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในประเทศไทย (สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนภายใต้เครื่องหมายการค้า อาทิ Isopar, Exxsol และ Solvesso)

ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ETL) ระหว่างเอ็กซอน โมบิล เอเชีย โฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี. และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม:  เส้นทางที่ใกล้ขึ้นของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ในวันที่มี เอสโซ่ เข้ามาต่อเติมเส้นทาง

 

ข้อมูล: esso, investor.bangchak, SET, SET, weblink.set

 

 

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online