Kitchen Safe เป็นภาชนะใส่อาหารหรือบรรจุสิ่งของซึ่งฝาปิดถูกออกแบบมาให้ตั้งเวลาในการเปิดฝาได้ มันจะช่วยสร้างนิสัยที่ดีแก่คุณในการไม่ทำนิสัยไม่ดีที่คุณชื่นชอบ เช่นช่วงเวลาของการไดเอทหรือควบคุมน้ำหนัก หลายคนชื่นชอบการรับประท่นขนมขบเคีัยวซึ่งเป็นปัญหาต่อการควบคุมตนเองในการรับประทาน Kitchen Save จะทำให้คุณอดใจรอที่จะรับประทานจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนด หรือแม้แต่นิสัยแย่ๆ อย่างอื่น เช่น การใช้โมรศัพท์มือถือ เล่นเกมส์กด หรือการใช้จ่ายเงินในบัตรเครดิต ก็สามารถนำมันเก็บลงเพื่ิล็อคเวลาเปิดได้ เพียงแค่วางนิสัยไม่ดีของคุณลงไป ปิดฝาและตั้งค่าเวลา มันจะถูกล็อคไว้จนกว่าเวลาจะหมดลง ไม่มีการหยุดเวลาเพื่อิจะเปิดมันก่อนถึงกำหนด

 

ที่มา : thenovelgiftติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online