เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ใช่ชื่อไทยของหนังเรื่อง Seasons Change แต่เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สบาย

ด้วยเหตุนี้ Softis ผลิตภัณฑ์ทิชชู่ในประเทศเยอรมนี ก็เลยออกมาทำ Print-Ad เพื่อแสดงให้เห็นว่า การจามแต่ละครั้ง มันแพร่กระจายไปได้มากขนาดไหน

ฉะนั้นแล้ว ก็หันมาใช้ทิชชู่ของ Softis ปิดปากเวลาจาม เพื่อหยุดการแพร่เชื้่อนี้ไปยังคนอื่น ๆ ดีกว่า

Advertising Agency:Philipp Und Keuntje, Hamburg, Germany

ที่มา : Adeeveeติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online