รู้ใจ ประกันออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทย ประกาศเข้าทำสัญญาในการเข้าซื้อกิจการ ไดเร็ค เอเชีย กรุ๊ป จากเครือฮิสค็อกซ์ (Hiscox) ที่จะช่วยเสริมสถานะความแกร่งของรู้ใจในตลาด ด้วยพอร์ตประกันภัยรถยนต์กว่า 400,000 คัน ใน 3 ประเทศ และจำนวนลูกค้าที่ครอบคลุมกว่า 300,000 ราย รวมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

หลังเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม ไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย จะเปลี่ยนชื่อเป็น รู้ใจ ประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ทั้งนี้ ไดเร็ค เอเชีย สิงคโปร์ จะยังคงชื่อและภาพลักษณ์ของแบรนด์ตามเดิม การซื้อกิจการครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรมธรรม์ประกันภัยและการให้บริการของลูกค้าในความคุ้มครองของ ไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือบริการอื่น ๆ

รู้ใจ ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางโซลูชันเทคโนโลยี เพื่อทำให้การทำประกันเป็นเรื่องง่าย มีความคุ้มค่า และเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์และบริการในหมวดประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ ผ่านรูปแบบการขายโดยตรงสู่ผู้บริโภคบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซึ่งตอนนี้ รู้ใจ กำลังจะมีการดําเนินงานในประเทศไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

นิโคลัส ฟาร์เกต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งรู้ใจกรุ๊ป กล่าวว่า “ไดเร็ค เอเชีย และ รู้ใจ มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการทําประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายและมีราคาดีสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย เรามุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งการรวมทั้งสองบริษัทเข้ามาในกลุ่มเดียวกันจะสร้างศักยภาพซึ่งช่วยในการขยายธุรกิจรูปแบบการประกันภัยโดยตรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป”

การทําธุรกรรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางสัญญาและการขออนุมัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2566

เงื่อนไขของการทําธุรกรรมไม่เป็นที่เปิดเผยติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online