ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรกว่า 66 ล้านคน มีเกษตรกรมากกว่า 30% ของจำนวนประชากรหรือกว่า 20 ล้านคน แต่ภาคการเกษตร มีสัดส่วนมูลค่าเพียงร้อยละ 8.4 ของ GDP ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมอื่น โดยหนึ่งในปัจจัยหลักคือเรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลต่อภาคการเกษตรมากขึ้นนั้นเอง

KUBOTA Smart Farmer Camp

เกษตร 4.0 ต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชน

สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อภาคการเกษตรมากขึ้นตัวเกษตรต้องปรับตัวให้ได้ ซึ่งสยามคูโบต้าได้เล็งเห็นว่าการที่จะทำให้เกษตรกรปรับตัวสู่ยุค 4.0 หรือยุคเทคโนโลยีได้นั้นการส่งเสริมความรู้และทักษะให้แก่ทายาทของเกษตรเพื่อให้พวกเขากลับไปช่วยพัฒนาบ้านเกิดของตนเองเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น”

สยามคูโบต้าได้ส่งเสริมการให้ความรู้ในด้านการเกษตรและทักษะในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เยาวชนตั้งแต่ปี 2543 ผ่านโครงการค่ายยุวเกษตร โดยภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาโครงการเป็น KUBOTA Smart Farmer Campในปี 2555 จนถึงตอนนี้เป็นปีที่ 6 แล้วที่ได้จัดโครงการนี้

KUBOTA Smart Farmer Camp 2018

ด้านโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp เป็นกิจกรรมด้านการศึกษาและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร และทัศนคติที่ดีในเรื่องการเกษตรให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตลอดระยะ 5 ปีที่ผ่านมากว่า 7,300 คน โดยมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 520 คน ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการมีความสนใจประกอบอาชีพในสายงานด้านการเกษตรจำนวนมาก

KUBOTA Smart Farmer Camp

KUBOTA Smart Farmer Camp “คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ” เพราะดินคือจุดเริ่มต้นของเกษตรกร

สำหรับในปี 2018 โครงการ KUBOTA Smart Farmer Campได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ” เนื่องจากดินเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรกรรมทุกชนิด สยามคูโบต้าจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่แท้จริงตั้งแต่จุดเริ่มต้น รู้จักดินที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลบำรุงดิน แล้วจึงเริ่มต้นการทำเกษตรกรรมด้วยวิธีต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการทำการเกษตรในยุค 4.0 โดยมีเยาวชนที่สนใจ ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,200 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และได้ทำการคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

KUBOTA Smart Farmer Camp

โดยกิจกรรมที่น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้เจอมีดังนี้

  1. คลุก น้องๆ จะได้คลุกคลีใกล้ชิดกับชุมชนที่เข้มแข็งและอบอุ่น พร้อมทั้งเรียนรู้ผ่านสิ่งที่ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันทำจนประสบความสำเร็จและใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่นำเสนอแนวคิด และไอเดียที่จะช่วยต่อยอดให้ชุมชนเติบโตก้าวหน้าไปอีกระดับ
  2. ดิน ทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีจัดเตรียมและบำรุงรักษาดินอย่างถูกต้อง จากกูรูเรื่องดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น
  3. ฟิน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฟินไปกับแขกรับเชิญที่จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจเติมไฟความฝันให้กับน้องๆ พร้อมทั้งฟินไปกับกิจกรรมสนุกสนานแปลกใหม่ ที่จะได้รู้จักสร้างความสนิทสนมกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกันจากทั่วประเทศ
  4. เฟร่อ ได้เปิดโลกการเกษตรยุค 4.0 พร้อมปรับแนวคิดสู่การเกษตรแม่นยำ และยังได้สัมผัสกับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรจริงที่ล้ำสมัย

KUBOTA Smart Farmer Camp 2018

นอกจากนี้ Marketeer ได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม KUBOTA Smart Farmer Camp 2018ดังนี้

KUBOTA Smart Farmer Camp 2018

ปัญญวุฒิ ล่วนเส้ง หรือ น้องไนซ์ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กล่าวว่า “ผมรู้จักโครงการ KUBOTA Smart Farmer Campจากการเข้ามา Road Show ของพี่ๆจากคูโบต้า และด้วยที่บ้านทำอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพเสริมผมเลยอยากเข้ามาเห็นเกษตรกรจริงๆ ว่าพวกเขาทำเกษตรกันอย่างไร อยากได้ความรู้จากเกษตรกรตัวจริงมาประยุกต์ใช้กับเกษตรของที่บ้านจึงได้ตัดสินใจสมัครโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp และดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการและได้มาเจอกับเกษตรกรตัวจริง และหลังจากจบโครงการนี้ไปผมจะนำความรู้ที่ได้บวกกับความรู้ที่ได้จากการเรียนที่มหาลัยมาประยุกต์กันและนำไปใช้กับการเกษตรของทางบ้านครับ”

KUBOTA Smart Farmer Camp 2018

ชุติมา บำรุงเมือง หรือ น้องอาย จาก สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  กล่าวว่า “หนูรับทราบข่าวโครงการจาก Facebook ของเพื่อน และด้วยคณะที่หนูเรียนหนูจึงได้ตัดสินใจสมัครเข้าโครงการ และหนูดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เนื่องจากแคมป์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นแคมป์แรกของหนู ซึ่งสิ่งที่หนูได้จากแคมป์ในครั้งนี้คือ การลงมือทำจริงๆ เช่น หนูอยากขับแทรคเตอร์หนูก็ได้ทำ ได้เจอเกษตรกรตัวจริง ได้ลงมือปลูกข้าวจริงๆ และได้ความรู้จากกูรูตัวจริงด้านการเกษตร ซึ่งหนูจะนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนและในอนาคตหนูคาดหวังจะเป็นคนที่ช่วยในการพัฒนาเกษตรกรรมต่อไป”

KUBOTA Smart Farmer Camp 2018

KUBOTA Smart Farmer Camp 2018

KUBOTA Smart Farmer Camp 2018

KUBOTA Smart Farmer Camp 2018

KUBOTA Smart Farmer Camp 2018

KUBOTA Smart Farmer Camp 2018


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน