บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงานมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นครั้งแรก ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตลูกอมและหมากฝรั่งแบรนด์ระดับโลก ที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอันล้ำสมัย อาทิ ฮอลล์ เดนทีน และคลอเร็ท เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย และอีกหลายแบรนด์ดังชั้นนำของโลก เพื่อส่งออกไปยัง 15 ประเทศในตลาดเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

เปิดโครงงานครั้งแรกในรอบ 11 ปี 

โรงงานมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อ พ.ศ.2550 นับเป็นโรงงานผลิตลูกอมและหมากฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดของมอนเดลีซในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีพนักงานกว่า 680 คน เป็นฐานการผลิตลูกอมและหมากฝรั่งแบรนด์ระดับโลกกว่า 200 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ฮอลล์, เดนทีน, คลอเร็ท, ไทรเด้นท์ และ สไตรด์ เป็นต้น

และมีศักยภาพในการผลิตมากกว่า 39,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นลูกอม 60 เปอร์เซ็นต์และหมากฝรั่ง 40 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นลูกอม 3-4 ล้านเม็ดต่อวัน และหมากฝรั่งวันละ 80 ตัน เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยัง 15 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาครอบคลุมตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้

ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการลงทุนเพื่อขยายและพัฒนาสินค้าใหม่แบบครบวงจร และมีระบบการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ข้อจำกัด และมาตรฐานของแต่ละประเทศที่ส่งออกไปอย่างเคร่งครัด

จิรพงษ์ เจริญศรี ผู้จัดการโรงงาน บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า

“ด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมด้านการผลิตอาหารและความปลอดภัยที่ได้การรับรองในระดับสากล โรงงานลาดกระบังยังได้นำระบบ IL6S หรือ Integrated Lean–6 Sigma มาใช้บริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยี ระบบออโตเมชัน และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป้าหมายในการสร้างเสริมศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และคุณภาพสูงสุด ในขณะที่สามารถกำจัดความสูญเสียอย่างมีระบบ ลดต้นทุนและความผิดพลาดให้ได้มากที่สุด ซึ่งโรงงานลาดกระบังเป็นหนึ่งในโรงงานต้นแบบและศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานมอนเดลีซในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา”

เพราะพลังงาน คือ ส่วนสำคัญของโรงงาน

อีกหนึ่งจุดเด่นของโรงงานมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง คือ พันธกิจในการขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงงานสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน

ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 โรงงานแห่งนี้สามารถลดอัตราการใช้พลังงานได้กว่า 37 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 64 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 14,220 ตันต่อปี เทียบได้กับต้นไม้ถึง 1.4 ล้านต้น และลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 81 ล้านบาท นอกจากนี้ โรงงานของมอนเดลีซที่ขอนแก่นยังเป็นโรงงานแห่งแรกของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย

และเมื่อปี พ.ศ.2559 โรงงานมอนเดลีซที่ลาดกระบังได้ริเริ่มเปลี่ยนแหล่งจ่ายพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการใช้ไอน้ำโดยตรงจากโรงงานผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าพีพีทีซี ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จึงสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 73 เปอร์เซ็นต์

ส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค ด้านการลดการใช้พลังงานได้สูงสุดในภูมิภาคประจำปี พ.ศ.2560 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้พลังงาน รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน”

เป้าหมายของโรงงานมอนเดลีซไม่จำกัดเพียงแค่การควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของมอนเดลีซเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพและทัศนคติของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณลักษณะเฉพาะที่ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในแต่ละประเทศอีกด้วย

สร้างจิตสำนึกต่อสังคมแก่พนักงาน

นอกจากนี้ พนักงานของโรงงานมอนเดลีซต่างก็แสดงถึงความเป็นพลเมืองใส่ใจในชุมชนและสังคม ด้วยการเข้าร่วมเป็นพนักงานจิตอาสาของโครงการ “JOY Schools–โรงเรียนสุขหรรษา” อย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ.2556 เพื่อร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขหรรษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เยาวชนไทยในด้านสุขภาพร่างกายและพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

โดยโครงการดังกล่าวให้ความสำคัญกับ 3 แนวคิดหลัก คือ การเรียนรู้หลักโภชนาการที่ถูกต้อง, การเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขอนามัย  และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer