กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผนึกกำลังร่วมกับ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี 2” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผนึกกำลังร่วมกับ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์  จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี 2” ซึ่งจากการที่เราได้จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดภาพถ่ายฯ ขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ได้รับผลตอบรับที่ดี มีผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ปีนี้ เราจึงจัดขึ้นเป็นปีที่ 2”

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทย  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติทางเลือกในท้องที่เขตอำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านภาพถ่าย

เพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่ล้นในอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา กลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ทั้ง 3 อำเภอ ได้แสดงฝีมือ ผ่านผลงานภาพถ่าย  และเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการภาพถ่ายในประเทศไทย ให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพ และสามารถสร้างกระแสการท่องเที่ยวแบบใหม่ โดยใช้การถ่ายรูปเป็นแรงจูงใจ

ที่สำคัญการอนุรักษ์ การฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า รวมถึงพื้นที่ป่าต้นน้ำ จริงๆ แล้ว เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล ปกปักรักษา ไม่ได้เป็นหน้าที่ของใคร หรือคนใดคนหนึ่ง ทุกคนอยู่บนโลกใบเดียวกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พวกเราต้องช่วยกันดูแล รักธรรมชาติให้เท่ากับที่เรารักตัวเราเอง และคาดหวังว่า กิจกรรมแข่งขันประกวดภาพถ่ายฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้ทุกคน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ ได้หันมาตระหนักและมีจิตสำนึกในการดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ป่าต้นน้ำ ของเรา ให้คงความธรรมชาติและสวยงามตลอดไป

“ผมมองว่าทุกคนมีส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์ความสวยงามของธรรมชาติเหล่านี้ได้ ให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ภายใต้เขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาแห่งนี้ ไปสู่สาธารณชนผ่านผลงานภาพถ่ายที่ทุกคนส่งเข้าประกวดกัน เพราะช่องทางในการส่งภาพเข้าประกวดนั้น คือสื่อโซเชี่ยลมีเดียเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงและครอบคลุมทั่วประเทศ” ดร.ทรงธรรมกล่าว

ด้าน สุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึง การจัดประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ว่า

ปัจจุบันอุปกรณ์ถ่ายภาพได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก มีกล้องทั้งระดับมืออาชีพ กึ่งอาชีพ สมัครเล่น โดยเฉพาะการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง แรงกระตุ้นสาคัญที่ทาให้การถ่ายภาพได้รับความยิ่งนิยมเพิ่มขึ้นตลอดเวลาคือโซเชี่ยลมีเดีย แต่ละวันมีการถ่ายภาพทั่วโลกนับเป็นล้านครั้งกว่าร้อยละ 50 ถ่ายเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศได้ยินดีให้การสนับสนุนกับการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยอุทยานแห่งชาติศรีลานนาและโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพเพื่อปลุกจิตสานึกรักษ์ธรรมชาติภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี2”ขึ้น เพราะนี่เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รักการถ่ายภาพทุกระดับฝีมือ ทุกชนิดอุปกรณ์การถ่ายภาพได้มีส่วนร่วมการประกวด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความรักในธรรมชาติและกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสนุกในกิจกรรมได้ง่ายๆ ผ่านภาพถ่าย กติกาง่ายมาก โดยทุกคนเข้าไปเฟสบุ๊ค พิมพ์คาว่า “ธรรมชาติปลอดภัย” พร้อมกดไลค์เพจและกดติดตามไว้ จากนั้นโพสต์ผลงานภาพถ่ายเด็ดๆ พร้อมระบุกลุ่มประกวดประเภท A, B หรือ C ระบุชื่อภาพ ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงานภาพถ่าย เบอร์โทรติดต่อ ชื่อสถานที่ในภาพถ่าย บรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย พร้อมติด Hashtag #MemorySiLanna2 #อุทยานแห่งชาติศรีลานนา #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP แล้วกดโพสต์แบบเปิดสาธารณะ เพียงเท่านี้ ก็ได้มีส่วนร่วมสนุกกันแบบง่ายๆ ผ่านเฟสบุ๊ค สื่อที่ทันยุคทันสมัย ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จัดแน่นอน

                จงกล เหลืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กล่าวว่า

ปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่า ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร หรือแม่น้ำคูคลอง ล้วนถูกรุกล้ำทำลาย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในสังคมมากมาย ในขณะที่ธรรมชาติไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ และไม่สามารถรักษาความสมดุลให้กับตัวเองได้ เราในฐานะมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ และในฐานะผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกใบนี้ จึงต้องร่วมมือกัน ช่วยกันดูแล ปกป้อง รักษาและฟื้นฟูธรรมชาติให้ปลอดภัย เพราะธรรมชาติเป็นของมวลมนุษย์ทุกคน การดำเนินงานต่างๆ หรือการประกอบกิจการขององค์กรใดๆ ที่เกิดขึ้น

จึงต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมด้วย โดยเฉพาะต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายที่ท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้วยหลักการดำเนินงานนี้ จึงทำให้เราสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการช่วยรักษาธรรมชาติให้ปลอดภัย มาโดยตลอด สนับสนุนอย่างเต็มที่ ถือเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน นายจงกลกล่าว

               และสำหรับ ร.ต.ท. นคร ปัญญาทิพย์ ที่ปรึกษาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า

โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดี ที่เราจะจับมือร่วมกันช่วยกันโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านเกิดเราอย่างเช่น พื้นที่ในเขตอำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง และอำเภอเชียงดาว ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความสำคัญ ควรรักษาไว้และพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เชิงธรรมชาติที่น่าสนใจ ส่งผ่านวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความหลากหลาย ถ่ายทอดให้กับคนทั่วโลกได้รู้จักและมาท่องเที่ยว อีกทั้งยังทำให้เราได้หันกลับมาตระหนักถึงการดูแลทรัพยากร ป่าไม้ ต้นน้ำลำธารในบ้านเกิด ให้กลับมาสวยงาม คงอยู่คู่กับเราตลอดไป

เมื่อชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา จะทำให้เกิดอาชีพ เกิดรายได้ให้กับในชุมชน มีการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน จากความรู้ความสามารถ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เมื่อเราใช้ทรัพยากรป่าไม้ เราก็ต้องดูแลรักษา เป็นการสร้างความสมดุลซึ่งกันและกัน เมื่อชุมชนมีที่ทำกิน ก็จะทำให้คนสามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างปลอดภัย และยั่งยืน

โดยการประกวดครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อของภาพที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันประกวดได้ที่ Facebook เพจธรรมชาติปลอดภัยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer