ปีนี้ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เป็น 1 ใน 26 องค์กร ที่คว้ารางวัล “Thailand Top Company Awards 2019” รางวัลที่มอบให้กับองค์กรธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ซึ่งทุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย

รางวัล Thailand Top Company Awards คัดสรรจากองค์กรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ การผลิต ยานยนต์ อาหาร เป็นต้น

โดยแบ่งรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 15 รางวัล คัดเลือกองค์กรที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงาน และรางวัลองค์กรรายอุตสาหกรรม 11 รางวัล คัดเลือกจากข้อมูลทางการเงิน อาทิ ผลประกอบการ อัตราการเติบโต อัตราการตอบแทนผู้ถือหุ้น เป็นต้น

โดยบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รางวัลนี้จัดโดยนิตยสาร Business+และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Innovation challenges the business world นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ”

ความสำเร็จขององค์กรในยุคแห่งนวัตกรรมที่ต้องเผชิญกับการปรับตัวตลอดเวลา การนำนวัตกรรมมาประยุกต์เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโต นับเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกลยุทธ์ของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ซึ่งเป็นที่มาของรางวัลในครั้งนี้ว่า Key of success หรือกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ รวมทั้งมีลักษณะของการเป็น Ecomies of Scale ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาโครงการ

สำหรับ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค การคัดสรรที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ได้มองแค่วันนี้ แต่ยังมองถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากทำเลที่ตั้งโครงการของบริษัท ที่ทั้งเดินทางสะดวกพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

เรายังเน้นการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศในโครงการให้น่าอยู่  ทั้งการสร้างทะเลสาบขนาดใหญ่ สวนสาธารณะ คลับเฮาส์ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค แตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ

ที่สำคัญคือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยร่วมกับ AIS ในการนำเทคโนโลยี iOT เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน ให้แก่ผู้อยู่อาศัย อาทิ Smart Street Lighting โคมไฟถนนที่ทำงานอัตโนมัติใช้พลังงานจากโซลาร์เซล Face Recognition เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการผ่านเข้าออกโครงการคอนโดมิเนียม Smart Bike จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ  Wifi ฟรีในพื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น

สำหรับปีนี้ บริษัทฯ พร้อมยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยไปสู่ Smart Green Living อาทิ มีการร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำเทคโนโลยีด้าน Smart Energy เข้ามาเพิ่มเติม เช่น การติดตั้ง EV Wall Charger หรือ EV Ready ซึ่งติดตั้งระบบไฟให้พร้อมใช้งานได้ทันที มาเป็นมาตรฐานใหม่ในบ้านทุกหลัง และการติดตั้ง Solar Roof ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ

และเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เสมอ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยังได้พัฒนาระบบ Big Data ทั้งภายในและภายนอก ระบบภายในมีการปรับเปลี่ยน Software เพื่อให้มีข้อมูลลูกค้าที่ Real time มากขึ้น เช่น ข้อมูลการเข้าใช้สโมสร การแจ้งซ่อม สำหรับภายนอก บริษัทฯ จะร่วมกับ AIS พัฒนาระบบ Big Data เพื่อพร้อมรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันให้มากที่สุดอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน