บริษัทแม่ Starbucks ประกาศขายสิทธิ์ในประเทศไทย จำนวน 372 สาขา ให้กับ Coffee Concepts Thailand

โดย Coffee Concepts Thailand เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง F&N Retail Connection บริษัทในเครือไทยเบฟและ Maxim’s Caterers บริษัทสัญชาติฮ่องกง

ซึ่งการที่สตาร์บัคส์ขายลิขสิทธิ์สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ให้กับ Coffee Concepts Thailand ส่วนหนึ่งเชื่อว่ามาจาก Maxim’s Caterers ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัท Coffee Concepts Thailand คือผู้ถือสิทธิ์บริหารร้านสตาร์บัคส์ในหลายประเทศในเอเชีย เช่น ฮ่องกง มาเก๊า และอีกหลายประเทศติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online