รายได้ Facebook เท่าไร ? วิเคราะห์ตัวเลขที่น่าสนใจ User 1 คนกับรายได้ของ Facebook

ประชากรออนไลน์ทั่วโลกใช้งานโซเชียลมีเดียเฉลี่ยวันละ 2.2 ชั่วโมง อ้างอิงจาก Digital Information World

โดยเฟซบุ๊กถือเป็นโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้ทั่วโลกลงทะเบียนสูงสุด ด้วยจำนวนผู้ลงทะเบียนมากถึง 85% จากประชากรออนไลน์ทั้งหมดทั่วโลก และมีผู้ใช้งานแอคทีฟ 79% จากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด

การที่เฟซบุ๊กมีจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ค่อนข้างสูงนั้นหมายถึงการรู้จักผู้ใช้งานมากขึ้น และมาซึ่งการนำข้อมูลการใช้งานโซเชียลมีเดียของผู้ใช้ไปแปรเปลี่ยนเป็นผลผลิตทางรายได้ จากการขายโฆษณาและ Boost Post ต่างๆ ที่ดูดเงินเรานับต่อนับ เพราะถ้าเราไม่จ่าย ลูกค้าก็จะเห็นเราน้อยลงตามกลยุทธ์จำกัดจำนวน Reach ที่มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ได้วางไว้

เรามาดูกันว่าไตรมาสแรกและปีที่ผ่านมา เราสร้างรายได้ให้กับเฟซบุ๊กเท่าไร

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผู้ใช้งานเฟซบุ๊กในอเมริกาและแคนาดาถึงทำรายได้ให้กับเฟซบุ๊กมากสุด ซึ่งห่างจากเอเชีย-แปซิฟิกที่ได้ชื่อว่าเป็นตลาดที่สำคัญของเฟซบุ๊ก จากจำนวนผู้ใช้งานที่สูง และกรุงเทพฯ ยังเป็นเมืองที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กสูงสุดในโลกเสียด้วย

ซึ่งเรื่องนี้มาจากรายงานประจำไตรมาส 1/19 ของเฟซบุ๊กพบว่าเฟซบุ๊กมี 15,077 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยรายได้นี้เป็นรายได้ที่มาจากอเมริกาและแคนาดา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กที่เราใช้กันอยู่

 

รายได้เฟซบุ๊ก 15,077 ล้านดอลลาร์มาจากไหน

Advertising 14,912 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Payments & Other Fees Revenue 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มาจากเอเชีย-แปซิฟิก 2,682 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ยุโรป 3,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อเมริกาและแคนาดา 7,308 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พื้นที่อื่นๆ 1,437 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: Facebook Announce Report, Q1/19

 

แม้อเมริกาและแคนาดาจะมีรายได้จากการที่แบรนด์สินค้าและผู้สนใจลงซื้อโฆษณาในเฟซบุ๊กจำนวนมาก เพื่อดึงคนให้รู้จักสินค้าและแปรเปลี่ยนเป็นยอดจำหน่ายผ่านออนไลน์ในอนาคต

ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรเฟซบุ๊กที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ อเมริกาถือเป็นภูมิภาคที่มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กน้อยสุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ทำให้การนำประชากรเฟซบุ๊กต่อรายได้ที่เกิดขึ้นมาหารกันทำให้ผู้ใช้จากอเมริกาเป็นผู้ใช้งานที่มีค่าหัวสูงสุดในเฟซบุ๊กเลยทีเดียว

โดยจากรายงานไตรมาส 1/2019 ของเฟซบุ๊กพบว่า ผู้ใช้งาน Active ต่อวัน (Daily Active Users) ที่ 1,562 ล้านบัญชีผู้ใช้ถือว่าเป็นยอดผู้ใช้ที่เติบโตต่อเนื่องในทุกไตรมาส และผู้ใช้แอคทีฟต่อเดือน (Monthly Active Users) 2,375 ล้านบัญชีผู้ใช้

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่มาจากเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยจำนวนผู้ใช้งานที่แอคทีฟต่อวันมากถึง 600 ล้านบัญชีผู้ใช้ และต่อเดือนมากถึง 981 ล้านบัญชีผู้ใช้

ส่วนอเมริกาและแคนาดามีเพียง 186 ล้านบัญชีผู้ใช้ที่แอคทีฟต่อวัน และ 243 ล้านบัญชีผู้ใช้ที่แอคทีฟต่อเดือน

Facebook Active Users  มาจากไหน

Daily Active Users Monthly Active Users
เอเชีย-แปซิฟิก 600 ล้านบัญชีผู้ใช้ 981 ล้านบัญชีผู้ใช้
ยุโรป 286 ล้านบัญชีผู้ใช้ 384 ล้านบัญชีผู้ใช้
อเมริกาและแคนาดา 186 ล้านบัญชีผู้ใช้ 243 ล้านบัญชีผู้ใช้
พื้นที่อื่นๆ 490 ล้านบัญชีผู้ใช้ 768 ล้านบัญชีผู้ใช้
รวม 1,592 ล้านบัญชีผู้ใช้ 2,375 ล้านบัญชีผู้ใช้

ที่มา: Facebook Announce Report, Q1/19

 

ทั้งนี้ แม้เฟซบุ๊กจะเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มที่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับมาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก ด้วยจำนวนรายได้ 55,838 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2018

แต่ก็ยังมีแพลตฟอร์มดิจิทัลสัญชาติอเมริกันอื่นๆ ที่ทำรายได้ได้อย่างน่าสนใจเช่นกัน

อย่างเช่น Netflix ที่มีรายได้ในปีที่ผ่านมา 15,794.34 ล้านบาท จากจำนวนผู้ใช้ทั้งสิ้น 177,070 ล้านบัญชี แบ่งเป็นผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกรายเดือน 167,874 ล้านบัญชี และผู้ที่ใช้งานเฉพาะช่วงที่เปิดให้ทดลองใช้ 9,196 ล้านบัญชี

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer