อัพเดตเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรก ส่งออก-ท่องเที่ยว ยังน่าห่วง ต้นเหตุจากโจทย์ ‘สงครามการค้า’

ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยได้รับผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า ซึ่งขยายไปสู่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (non-tariff barriers: NTBs) รวมถึงอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอลง

โดยช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการส่งออกของไทยหดตัวสอดคล้องกับประเทศในภูมิภาค

ด้านการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง ดร.พรเพ็ญมองว่า สถานการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และการแข่งขันจากประเทศอื่นในภูมิภาคที่รุนแรงขึ้น

โดยประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทย ณ เดือนมิถุนายน 2562 ที่ 39.9 ล้านคนในปี 2562

อย่างไรก็ตาม โจทย์เรื่อง ‘สงครามการค้า’ และ ‘ค่าเงิน’ ยังถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบเศรษฐกิจไทย

2561

2562

มี.ค.

มิ.ย.

อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจ

4.1

3.8

3.3

การบริโภคภาคเอกชน

4.6

3.9

3.8

การลงทุนภาคเอกชน

3.9

4.4

3.8

การอุปโภคภาครัฐ

1.8

2.3

2.2

การลงทุนภาครัฐ

3.3

6.1

3.8

ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ

4.2

3.1

0.3

ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการ

8.6

2.7

0.7

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์)

32.4

34.5

29.1

มูลค่าการส่งออกสินค้า

7.5

3.0

0.0

มูลค่าการนำเข้าสินค้า

13.7

3.1

-0.3

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

1.1

1.0

1.0

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน

0.7

0.8

0.7

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)

38.3

40.4

39.9

ที่มา: ธปท.อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน