ภาพเบื้องหน้าของ Marketeer คืออาคารธนพิพัฒน์ ที่ทำการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  (ธพส.) ซึ่งเป็นอาคารกระจก 2 ชั้นที่มีรูปทรงสวยงามแปลกตา ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ไม่ใช่เพียงความสวยงามที่โดดเด่นอย่างเดียวที่ทำให้อาคารแห่งนี้เป็นที่พูดถึง แต่ในปีที่ผ่านมาอาคารนี้ยังได้รับรางวัลด้านการออกแบบถึง 2 รางวัลทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ

คือรางวัล DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) พร้อมประกาศนียบัตรรับรอง Certification จากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน (German Sustainable Building Council)

และรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2562 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของผู้บริหารของ ธพส. ในความมุ่งมั่นของการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรของโลกซึ่งกำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบัน

นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. คนปัจจุบัน ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ Marketeer ไว้อย่างน่าสนใจว่า

“รางวัล DGNB เป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่สุด เพราะเป็นรางวัลระดับโลกและยังได้ในระดับสูงสุด คือ Platinum ในคะแนน 80.5% ผมต้องขอชื่นชมผู้บริหารองค์กรรุ่นที่แล้วที่ให้ความสำคัญในการวางแผนให้อาคารหลังนี้เป็นอาคารประหยัดพลังงานมาตั้งแต่การออกแบบ ที่สำคัญรางวัลนี้ไม่ได้มาง่ายๆ  ต้องประกอบไปด้วยคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย รวมทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิตของพนักงานในอาคารด้วย”

คะแนนด้านสิ่งแวดล้อมที่อาคารธนพิพัฒน์ได้รับคือ Environmental Quality, Economic Quality, Sociocultural and Functional Quality, Technical Quality, Process Quality, Site Quality

“รางวัลนี้ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องความเข้มงวดในเรื่องกฎเกณฑ์ด้านต่างๆ ของการให้คะแนน โดยมีคณะกรรมการบินมาตรวจสอบอยู่หลายครั้ง จนเราได้รางวัลและยังเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัลนี้ด้วย”

ส่วนรางวัล ฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2562 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน Building Energy Code หรือ BEC นั้น อาคารธนพิพัฒน์ได้รับฉลากระดับดีเด่นจาก 137 อาคาร เป็นอาคารที่ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน (Energy saving ได้) มากถึง 92% ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานของอาคารอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดไว้ต้องได้มากกว่า 70%

อาคารหลังนี้มีการออกแบบที่เน้นการนำแนวคิดและเทคโนโลยีโดดเด่นที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ก่อสร้างอาคาร ด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลง การใช้วัสดุรีไซเคิลเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดของเสียเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้แผงโซลาร์เซลล์ มีการใช้วัสดุที่ดีต่อสุขภาพ

มีฉนวนป้องกันความร้อนในเปลือกอาคารติดใต้หลังคา Metal Sheet ติดฉนวนใยแก้วกันความร้อนหุ้มด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์, กระจกสองชั้น (Low-E), กระจกสะท้อนแสงสีเขียว, ผนังคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน ติดฉนวนกันความร้อน, ใช้ระบบประหยัดพลังงาน Energy Recovery Wheels, ติดตั้ง CO2 Sensor, หลอดไฟ LED

และที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือตัวของการใช้ Shading ปรับทิศทางอัตโนมัติ และ Shading เคลื่อนที่ไม่ได้ เพื่อให้แสงเข้าได้ในปริมาณที่เหมาะสมที่สุด

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส.

รางวัลคือสิ่งที่สะท้อนความตั้งใจจริงและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  

นาฬิกอติภัคกล่าวต่อว่า สิ่งที่ภูมิใจมากกว่ารางวัลที่ได้คือการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่แค่เพียงรณรงค์ให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญในเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างอาคารประหยัดพลังงานอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถทำให้เป็นตัวอย่างให้เห็นและทำได้ดีมากๆ ด้วยการันตีได้จากรางวัลระดับโลกที่ได้มา

รวมทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร ถ้าหากในอนาคตจะไปรับงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้กับโครงการอื่นๆ ของภาครัฐด้วย

“ที่สำคัญอาคารหลังนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานที่น้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่อง  กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างอาคารประหยัดพลังงานอื่นๆ ในประเทศอีกด้วย”

นอกจากขั้นตอนของการออกแบบที่มุ่งเน้นให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วที่สำคัญยังออกแบบให้เป็น Universal Design เพื่อให้คนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถเข้าถึงบริการของ ธพส.ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันยังคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้งาน ตลอดจนการบำรุงรักษาอาคาร เพื่อให้เป็นอาคารต้นแบบของอาคารภาครัฐต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

 

ศูนย์ราชการโซน C ต้อง Smart & Sustainable

ปัจจุบันเรากำลังก่อสร้างอาคารสำนักงานในโซน C ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม- กันยายน 2562 และช่วงก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-มิถุนายน 2566

นาฬิกอติภัคกล่าวว่า ศูนย์ราชการโซน C ซึ่งจะมีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน 660,000 ตารางเมตรนั้น เพื่อรองรับหน่วยราชการอีกประมาณ 12 หน่วยงาน คือบทบาทสำคัญที่เขาเข้ามารับผิดชอบและสานต่อในเรื่องของแนวความคิดในการออกแบบให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยของมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES)

โดยอาคารมีการออกแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมและระบบวิศวกรรมที่บ่งบอกถึง Smart & Sustainable เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัย และความสามารถในการรองรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและการขยายตัวในอนาคต

เช่น การใช้กระจกและวัสดุเปลือกอาคารที่เหมาะสมกับทิศทางการจัดวางของแต่ละอาคารเพื่อป้องกันความร้อน/ความชื้น จากภายนอกเข้าสู่ภายในตัวอาคาร

การออกแบบอาคารให้มีแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคาร และการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า, การออกแบบระบบเครื่องทำน้ำเย็น District Cooling system ซึ่งเป็นระบบจ่ายน้ำเย็นแบบศูนย์กลาง เพื่อประหยัดพลังงานและมีความสะดวกในการดูแลรักษา รวมทั้งลดมลภาวะสู่สภาพแวดล้อม ลดปัญหา Global Warming การออกแบบระบบปรับอากาศ Smart Fan Coil System ที่ประหยัดพลังงาน เงียบ และควบคุมอุณหภูมิแยกพื้นที่ได้อย่างอิสระ

อีก 4 ปีข้างหน้า หรือปี พ.ศ. 2566 อาคารในโซน C จะแล้วเสร็จ เมื่อนั้นคนไทยจะได้เห็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอกย้ำความตั้งใจจริงของผู้บริหาร ธพส. อย่างแน่นอน

สุดท้าย นาฬิกอติภัค ยังกล่าวย้ำว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศต่อไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน