แม้หลายคนจะมองว่ามหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ในภาวะนักศึกษาลดน้อยลง ที่มีผลพวงจากอัตราเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทย มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาๆ

นอกจากอัตราเด็กเกิดน้อยลงแล้ว มหาวิทยาลัยเอกชนยังคงต้องแข่งขันกับมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคลที่ปรับภาพลักษณ์และหลักสูตรการสอนให้มีความเข้มข้นในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อเข้ามาเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักเรียนที่กำลังจะเรียนต่อมหาวิทยาลัย

รวมถึงต้องแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ในการกำกับของรัฐอย่าง ธรรมศาสตร์ เกษตร ศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปากร และอื่นๆ ที่ได้ขยายจำนวนนักศึกษาผ่านการเปิดวิทยาเขตในจังหวัดต่างๆ เพื่อดักนักศึกษาอีกทางหนึ่ง

การที่มหาวิทยาลัยเอกชนโดยความท้าทายรอบด้าน ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเอกชนมีการปรับตัวเองด้วยการนำเสนอจุดเด่นของตัวเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ในระดับปริญญาตรี โท เอก, การนำหลักสูตรอบรมระยะสั้นมาเป็นจุดเพิ่มรายได้, พร้อมวางภาพลักษณ์ตัวเองนักศึกษามองว่ามหาลัยแห่งนี้นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังบ่งบอกตัวตนของผู้เรียนด้วย

รวมถึงการโร้ดโชว์ และพาตัวเองไปให้นักศึกษาต่างชาติรู้จักมากขึ้น

เพราะเกมในการเติบโตของมหาวิทยาลัยเอกชนในวันนี้พึ่งเพียงนักศึกษาไทยเห็นจะยาก

โดยเฉพาะในยุคที่มหาวิทยาลัยเอกชนไทยเริ่มได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติจากจำนวนนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจาก 8,255 คนในปี 2558 เป็น 11,512 คนในปี 2560

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยของไทยได้รับความสนใจจากนักศึกษาชาวจีนจำนวนมาก โดยในปี 2560 มีจำนวนนักศึกษาจีนมาเรียนในมหาวิทยาลัยไทยมากถึง 17,055 คน สูงที่สุดเมื่อเทียบกับนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด

โดยมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาชาวจีนเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต    2,101 คน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ         948 คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          547 คน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 511 คน

มหาวิทยาลัยสยาม 371 คน

 

การที่มหาวิทยาลัยเอกชนไทยได้รับการตอบรับจากนักศึกษาจีนส่วนหนึ่งมาจากนักศึกษาจีนเริ่มให้ความสนใจกับหลักสูตรบริหารธุรกิจในประเทศไทย ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้จัดโร้ดโชว์แนะนำตัวเองตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีน รวมถึงการเป็นพาร์ตเนอร์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจีนเพื่อส่งนักเรียนแลกเปลี่ยน และนักเรียนทุน มากขึ้น ทำให้นักศึกษาจีนเลือกที่จะเข้ามาเรียนในไทยเพิ่มขึ้นตามมา

 

Marketeer FYI

นอกจากนักศึกษาชาวจีนที่นิยมเรียนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้ว นักศึกษาในแต่ละประเทศยังมีความนิยมในการเรียนตามมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันไปทั้งเอกชนและรัฐ โดย 5 ชาติแรกที่นิยมมาเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมากที่สุด นิยมเลือกเรียนตามมหาวิทยาลัย ดังนี้

แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ คนเวียดนามนิยมเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะ

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมติด 1 ใน 5 ของนักศึกษาต่างชาติเสียด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer