ทีมจาก มธ. คว้าแชมป์โครงการ “Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว” ปี 2562 คว้า 100,000 บาท-บินลัดฟ้าทัศนศึกษาญี่ปุ่น

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด

จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว” ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีต่อไป

ในปี 2562 นี้ โครงการ “Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”

สำหรับทีมผู้ชนะในปีนี้ได้แก่ทีม สาธุบุญโยเร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Chinathip จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 4ANGIES ขี่ม้ายูนิคอร์น จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้เงินรางวัลในโครงการครั้งนี้รวมทั้งหมดกว่า 2,500,000 ล้านบาท พร้อมทริปเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงโอกาสฝึกงานกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

โดยตัวแทนจากทีมชนะเลิศในโครงการครั้งนี้กล่าวว่า “คุ้มค่ากับ 6 เดือนที่ได้ทุ่มเท และสามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้มาได้สำเร็จ ขอบคุณโตโยต้าที่เปิดเวทีให้เด็กรุ่นใหม่ได้แสดงออก และได้ใช้ความรู้ที่วิทยากรมอบให้เพื่อลดอุบัติเหตุ รวมทั้งได้โชว์พลังของคนรุ่นใหม่ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งได้นำความรู้มาปฏิบัติจริง เพราะถ้าเรียนอย่างเดียวแล้วไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลอะไร”

สำหรับทีมชนะเลิศนั้นได้นำเอากลยุทธ์การเล่าเรื่องมาเสริมกับความมงคล แล้วใช้การเล่าเรื่องอย่างกลมกลืน กับการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาที่ได้เจอจากประสบการณ์จริงอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน