บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ UOBAM ปลื้ม นักลงทุนตอบรับกองทุนเปิด United Harmony Fund Series เป็นอย่างดี โชว์ศักยภาพการบริหาร มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนพุ่งทะลุกว่า 5,000 ล้านบาท หลังเปิดตัวแค่ 4 เดือน เติบโตกว่า 800% เมื่อเทียบกับ AUM ณ วันที่จดทะเบียนกองทุน (568 ล้านบาท) และสร้างอัตราผลตอบแทนย้อนหลังนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่โดดเด่น

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ UOBAM เปิดเผยว่า “นับจาก UOBAM เปิดตัวกองทุนเปิด United Harmony Fund Series (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี ฟันด์ ซีรีส์) มาเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20–26 กันยายน 2562 นั้น ถือว่าได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุน ประกอบกับทีมบริหารกองทุนของ UOBAM ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับความร่วมมือทางด้านข้อมูลการลงทุนในระดับภูมิภาค ส่งผลให้กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือ Asset Under Management (AUM) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 มีมูลค่า AUM ทั้งสิ้น 5,132 ล้านบาท เติบโตกว่า 800% จากมูลค่า AUM 568 ล้านบาท ณ วันที่จดทะเบียนกองทุน (30 ก.ย. 2562)”

“จุดเด่นของกองทุนที่เป็นปัจจัยหนุนทำให้กองทุนประสบความสำเร็จนั้น มาจากกลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุนของทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การบริหารกองทุนมาอย่างยาวนาน เป็นทีมงานที่คอยติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงประสานงานกับทีม UOBAM Group และทีมผู้จัดการกองทุนหลายบริษัทจัดการในระดับภูมิภาค อาทิ UBS Asset Management Wellington Asset Management และ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited เป็นต้น ซึ่งในแต่ละโมเดลการลงทุนจะมีการกำหนดสินทรัพย์ที่ลงทุนแตกต่างกัน โดยจะร่วมพัฒนาพอร์ตการลงทุน เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก พร้อมทั้งวางแผนพัฒนา ปรับเปลี่ยน และ rebalance พอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ลงทุนอยู่เสมอ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดบนความเสี่ยงที่เหมาะสมของแต่ละกองทุน การบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพนี้ส่งผลให้กองทุนสามารถบริหารผลการดำเนินงานได้ดี เป็นผลให้กองทุนได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างมาก”

“กองทุน United Harmony–Jazz Fund (UJAZZ) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำถึงกลาง เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนบนอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4% ต่อปี มีความผันผวนปานกลางเฉลี่ย 4-6% กองทุนที่สองได้แก่ กองทุน United Harmony–Pop Fund (UPOP) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางถึงสูง เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนบนอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 6% ต่อปี มีความผันผวนไม่สูงมากเฉลี่ย 6-10% และกองทุนที่ 3 ได้แก่กองทุน United Harmony–Rock Fund (UROCK) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงได้ เน้นลงทุนในหุ้น เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนบนอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 8% ต่อปี มีความผันผวนสูงเฉลี่ย 10-15%”

“ขณะที่ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยกองทุน UJAZZ ให้ผลตอบแทนนับจากจัดตั้งกองทุน (ถึงวันที่ 17 ม.ค. 2563) อยู่ที่ 4.06% กองทุน UPOP ให้ผลตอบแทนนับจากจัดตั้งกองทุน (ถึงวันที่ 17 ม.ค. 2563) อยู่ที่ 5.14% และกองทุน UROCK ให้ผลตอบแทนนับจากจัดตั้งกองทุน (ถึง 17 ม.ค. 2563) อยู่ที่ 7.06%”

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนในปี 2562 แม้ว่าจะเผชิญกับปัจจัยสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้าของจีนและสหรัฐฯ ที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และส่งผลให้ภาวะตลาดการลงทุนมีความผันผวนสูงต่อเนื่อง และในปี 2563 ยังคงมีประเด็นความเสี่ยงทางการเมือง การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผลกระทบจากประเด็น Brexit และประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 เพิ่มเติมมาเป็นปัจจัยหลักที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก แต่อย่างไรก็ตามเริ่มต้นปี 2563 เศรษฐกิจโลกเริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัวทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ หลังจากที่ชะลอตัวลงมานานถึงเกือบ 2 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทั่วโลกดำเนินนโยบายการเงินและการคลังแบบผ่อนคลายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา บวกกับความคาดหวังว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ  จะคลายตัวลงไป ซึ่งจากประมาณการล่าสุดของ IMF ชี้ว่าเศรษฐกิจโลกปรับตัวขึ้นเป็น +3.3% yoy ในปี 2563 จากปี  2562 อยู่ที่ +2.9% yoy และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องโดยประมาณการในปี 2564 อยู่ที่ +3.4% yoy

“บลจ. ยูโอบี มองว่าการแนะนำผู้ลงทุนในสภาวะการลงทุนปัจจุบัน ควรเน้นการเลือกจัดสรรพอร์ตการลงทุน และกระจายการลงทุนผ่านกองทุนเปิด United Harmony Fund Series (UJAZZ UPOP UROCK) ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางการลงทุนให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมได้” นางสาวรัชดากล่าว

นอกจากนี้ ทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนหลักในการขายกองทุนเปิด United Harmony Fund Series ได้แนะนำการลงทุนในสภาวะตลาดปัจจุบัน โดยเน้นการสร้างความสมดุลของพอร์ตผ่านการกระจายการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง เพื่อตอบโจทย์การลงทุนท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ ด้วยเช่นกัน

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน