ผศ. ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา (กลาง) ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้บริหารจาก 3 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย นายสีหนาท ล่ำซำ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และนายธริษตรี กฤตสรรค์วงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในการเชื่อมต่อโมบายแอปพลิเคชัน ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ กับโมบายแบงกิ้งของทั้ง 3 ธนาคาร ซึ่งมีบริษัท ดีโคซี่ จำกัด โดยนายปรีชา ชัยธนสกุล ประธานกรรมการ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เมื่อเร็วๆ นี้ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online